Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Licznik aktualizacji logman

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zaktualizuj istniejący moduł zbierający dane liczników jego właściwości.

Składnia

logman update counter <[-n] <name>> [options]  

Parametry

ParametrOpis
/?Wyświetla kontekstową Pomoc.
-s Wykonanie polecenia na danym komputerze zdalnym.
–config Określa plik ustawień zawierający opcje polecenia.
[-n]. Nazwa obiektu docelowego.
-f < bin i #124 bincirc i #124 csv i #124; tsv i #124; sql >Określa format dziennik dla kolektorem danych.
-u [-] < użytkownika [hasło] >Określa użytkownikowi Uruchom jako. Wprowadzanie * dla hasła wyświetla monit o podanie hasła. Hasło nie jest wyświetlana po wpisaniu hasła w wierszu.
-m < [start] [zatrzymania] [[start] [zatrzymania] [...]] >Zmień menu start ręczna lub zatrzymać zamiast zaplanowanego czasu.
-rf < [[gg:] mm:] ss >Uruchamianie kolektorem danych przez określony czas.
-b < m/rrrr [AM & #124; PM] >Rozpocznij zbieranie danych w określonym czasie.
-e < m/rrrr [AM & #124; PM] >Zakończenia zbierania danych o określonej godzinie.
-si < [[gg:] mm:] ss >Określa interwał próbkowania dla moduły zbierające dane liczników wydajności.
-o < ścieżka & #124; dsn! dziennika >Określa plik dziennik danych wyjściowych lub DSN i dziennik nazwę zestawu w bazie danych SQL.
-[-]rPowtórz kolektorem dane codziennie na określonym rozpoczęcia i zakończenia.
-[-]aDołącz do istniejącego pliku logowania.
-[-] kZastąpienia istniejącego pliku logowania.
-v [-] < nnnnnn & #124; mmddhhmm >Dołącz informacje na temat wersji pliku na końcu nazwy pliku.
-[-] rc Uruchom polecenie określone zawsze dziennik jest zamknięta.
— maksymalnie [-] Rozmiar pliku maksymalnej dziennik w MB lub maksymalnie wypadek dzienniki SQL.
-opcją cnf [-] < [[gg:] mm:] ss >Jeśli nie określono czas, Utwórz nowy plik, po upływie określonego czasu. Jeśli nie określono czas, Utwórz nowy plik, gdy maksymalnego rozmiaru.
-yOdpowiedź tak na wszystkie pytania bez monitowania użytkownika.
-cf Określa pliku zawierającego listę liczników wydajności do zbierania. Plik powinien zawierać jedną nazwę licznika wydajności w każdym wierszu.
-c < ścieżkę [ścieżkę []] >Określa counter(s) wydajności do zbierania.
-sc Określa maksymalną liczbę próbek do zebrania z licznika wydajności modułów zbierających dane.

Uwagi

Tam, gdzie znajduje się [-], dodatkową - zmienia znak opcji.

Przykłady

Następujące polecenie aktualizuje perf_log modułu zbierającego dane, Zmiana interwału próbkowania 10 i format dziennika do woluminu CSV i dodawanie przechowywanie wersji w format mmddhhmm nazwy pliku dziennika.

logman update perf_log -si 10 -f csv -v mmddhhmm  

dodatkowe informacje

logman
logman utworzyć licznika

© 2017 Microsoft