Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie bde: odblokowania

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Odblokowuje dysku chronionego funkcją BitLocker przy użyciu hasła odzyskiwania lub klucza odzyskiwania. Przykłady użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

manage-bde -unlock {-recoverypassword <Password>|-recoverykey <pathToExternalKeyFile>} <Drive> [-certificate {-cf pathToCertificateFile | -ct CertificateThumbprint} {-pin}] [-password] [-computername <Name>] [{-?|/?}] [{-help|-h}]

Parametry

ParametrWartośćOpis
-recoverypasswordOkreśla, że hasło odzyskiwania będzie służyć do odblokowania dysku. Skrót: - rp
Reprezentuje hasła odzyskiwania, który może służyć do odblokowania dysku.
-recoverykeyOkreśla, że plik klucza odzyskiwania zewnętrznych będzie służyć do odblokowania dysku. Skrót: - rk
Reprezentuje zewnętrzne odzyskiwania plik klucza, który może służyć do odblokowania dysku.
Reprezentuje literę dysku z dwukropkiem.
-certyfikatuCertyfikat użytkownika lokalnego certyfikatu funkcji BitLocker na woluminie unclock znajduje się w magazynie certyfikatów użytkownika locat. Skrót:-certyfikatu
<-cf pathToCertificateFile >Ścieżka do pliku cerficate
<-CertificateThumbprint wybierz >Odcisk palca certyfikatu, co może opcjonalnie obejmować numer PIN (-kod pin).
-hasłaWyświetla monit o podanie hasła do odblokowania woluminu. Skrót: - haseł
-computernameOkreśla, że manage-bde.exe będzie służyć do modyfikowania ochrony funkcji BitLocker na innym komputerze. Skrót: - cn
Reprezentuje nazwę komputera, na którym jest zmodyfikowanie ochrony funkcji BitLocker. Dopuszczalne wartości obejmują nazwę NetBIOS tego komputera i adres IP tego komputera.
-? Lub /?Wyświetla krótki pomoc w wierszu polecenia.
--h lub helpWyświetla pełen pomoc w wierszu polecenia.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie -odblokować polecenie w celu odblokowania dysku E z plikiem klucza odzyskiwania, który został zapisany do folderu kopii zapasowej na innym dysku.

manage-bde  unlock E: -recoverykey "F:\Backupkeys\recoverykey.bek"

Dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft