Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

zapytania użytkownika

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wyświetla informacje dotyczące sesji użytkownika na serwerze zdalnym hosta sesji pulpitu (pulpitu zdalnego hosta sesji). przykłady sposobu używania tego polecenia, zobacz przykłady.

Uwaga

W systemie Windows Server 2008 R2, zmieniono usług terminalowych usług pulpitu zdalnego. Aby dowiedzieć się, co nowego w najnowszej wersji, zobacz co s nowe w usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2012 w bibliotece TechNet systemu Windows Server.

Składnia

query user [<UserName> | <SessionName> | <SessionID>] [/server:<ServerName>]

Parametry

ParametrOpis
Określa nazwę logowania użytkownika, który chcesz zbadać.
Określa nazwę sesji, który chcesz zbadać.
Określa identyfikator sesji, który chcesz zbadać.
/ Server:Określa, której chcesz zapytania serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego. W przeciwnym razie jest używany bieżący serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Uwagi

 • Korzystanie z tego polecenia, aby sprawdzić, czy określony użytkownik jest zalogować się do określonych usług pulpitu zdalnego na serwerze hosta sesji. zapytania użytkownika zwraca następujące informacje:
  • Nazwa użytkownika
  • Nazwa sesji na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego
  • Identyfikator sesji
  • Stan sesji (aktywna lub odłączona)
  • Czas bezczynności (ile minut od czasu naciśnięcia klawisza lub ruchów myszy w sesji)
  • Data i godzina logowania się użytkownika
 • Aby użyć zapytania użytkownika, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola lub zapytania uprawnienia dostępu.
 • Jeśli używasz zapytania użytkownika bez określenia <użytkownika>, <sesji>, lub <identyfikatora sesji>, listę wszystkich użytkowników, którzy są zalogować się do serwera jest zwrócone. Zamiast tego można, można też użyć zapytania sesji aby wyświetlić listę wszystkich sesji na serwerze.
 • Gdy zapytania użytkownika zwraca informacje, symbol większe niż (>) jest wyświetlany przed bieżącej sesji.
 • /Server parametru jest wymagane tylko wtedy, gdy używasz zapytania użytkownika z serwera zdalnego. ## Przykłady
 • Aby wyświetlić informacje o wszystkich użytkowników zalogowanych do systemu, wpisz: query user
 • Aby wyświetlić informacje dotyczące użytkownika użytkownik 1 na serwerze Serwer1, wpisz: query user USER1 /server:SERver1 #### dodatkowe informacje Klawisz składnia wiersza poleceniazapytaniazdalnego usługi pulpitu i #40; Usługi terminalowe i nr 41; Poleceń konsoli
© 2017 Microsoft