Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
OpenLocalizationService|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016

tytułu: reg oznacza ms.custom: na ms.prod: ms.reviewer systemu windows — serwer próg: na ms.suite: na ms.technology: ms.tgt_pltfrm zarządzać polecenia systemu windows —: na ms.topic: artykuł ms.assetid: autorem 9a6314fd-ac97-4121-9e5c-81a75ca303ba: ms.author coreyp na msft: Menedżer coreyp: dongill ms.date: 2016-10/12 reg oznacza tutaj wprowadzenie Insert.

Nagłówek sekcji

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Tutaj wstaw treść sekcji.

Podsekcja pozycji

Włóż treści podsekcji tutaj.

© 2017 Microsoft