Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Importowanie reg

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Kopie zawartość plik zawierający eksportowane podklucze, wpisy i wartości do rejestru komputera lokalnego. Przykłady użyciu tego polecenia zobacz przykłady.

Składnia

reg import FileName

Parametry

ParametrOpis
Określa nazwę i ścieżkę pliku, który ma zawartość zostanie skopiowanych do rejestru komputera lokalnego. Ten plik musi być wcześniej utworzony przy użyciu eksportowania reg.
/?Wyświetla Pomoc dotyczącą Importuj reg w wierszu polecenia.

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono wartości zwracanych przez Importuj reg operacji.

WartośćOpis
0Sukces
1Niepowodzenie

Przykłady

Aby zaimportować wpisy rejestru z pliku o nazwie KopiaAplikacji.reg, wpisz:

reg import AppBkUp.reg

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft