Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Telnet: Zamknij

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zamyka bieżące połączenie.

Składnia

c[lose]  

Parametry

Brak

Przykłady

Zamknij bieżące połączenie.

c  

Dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft