Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

drzewa

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wyświetla strukturę katalogów ścieżki lub dysku w stacji graficznie.
przykłady sposobu używania tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

tree [<Drive>:][<path>] [/f] [/a]  

Parametry

ParametrOpis
:Określa dysk, który zawiera dysk, dla którego chcesz wyświetlić strukturę katalogów.
Określa katalog, dla którego chcesz wyświetlić strukturę katalogów.
/fWyświetla nazwy plików w każdym katalogu.
/aOkreśla, że drzewama używać znaków tekstowych zamiast graficznych wyświetlanie wierszy, których połączyć podkatalogów.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Uwagi

Struktury wyświetlany przez drzewa zależy od parametrów określonych przez użytkownika w wierszu polecenia. Jeśli nie zostanie określony dysk lub ścieżkę drzewa Wyświetla struktury drzewa począwszy od bieżącego katalogu na bieżącym dysku.

Przykłady

Aby wyświetlić nazwy wszystkich podkatalogów na dysku w stacji dysków bieżącego, wpisz:

tree \  

Aby wyświetlić jeden ekran w czasie, pliki we wszystkich katalogach na dysku C, wpisz:

tree c:\ /f | more   

Aby wydrukować listę wszystkich katalogów na dysku C, wpisz:

tree c:\ /f  prn   

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft