Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Za pomocą polecenia add-DriverGroup

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

dodaje grupy sterowników z serwerem. Przykłady sposób korzystania z tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

wdsutil /add-DriverGroup /DriverGroup:<Group Name>\n\
[/Server:<Server name>] [/Enabled:{Yes | No}] [/Applicability:{Matched | All}] [/Filtertype:<Filter type> /Policy:{Include | Exclude} /Value:<Value> [/Value:<Value> ...]]

Parametry

ParametrOpis
/ DriverGroup:Określa nazwę nowej grupy sterowników.
/ Server:Określa nazwę serwera. Może to być nazwa NetBIOS lub nazwę FQDN. Jeśli nazwa serwera nie jest określona, serwer lokalny jest używany.
/ Włączone: {tak & #124; Nr}Włącza lub wyłącza pakietu.
/ Stosowania: {dopasowane & #124; Wszystkie}Określa, które pakiety do zainstalowania, jeśli są spełnione kryteria filtru. Dopasowane oznacza instalowanie tylko pakiety sterowników zgodne sprzętem klienta s. Wszystkie oznacza instalowanie wszystkich pakietów klientom bez względu na ich sprzętu.
/ Filtertype:Określa typ filtr, aby dodać do grupy. Można określić wiele typów filtrów w pojedynczym poleceniu. Następuje każdego typu filtru /Policy i co najmniej jedną /wartość. może być jednym z następujących czynności:

BiosVendor

BIOSVersion

Chassistype

Producent

Identyfikator UUID

Element OSVersion

Osedition

OsLanguage

Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwanie wartości dla wszystkich typów filtru, zobacz Filtry grup sterowników (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155158).
[/ Zasad: {obejmują & #124; Wyklucz}]Określa zasady, należy ustawić na filtr. Jeśli /Policy ustawiono Dołącz, komputery, które są zgodne w filtr mogą zainstalować sterowniki z tej grupy. Jeśli /Policy ustawiono Wyklucz, a następnie klientów, którzy zgodne z filtrem nie możesz zainstalować sterowniki z tej grupy.
[/ Value:]Określa wartość klienta, który odpowiada /Filtertype. Można określić wiele wartości dla pojedynczego typu. Przejrzyj następującą listę prawidłowych wartości dla niektórych typów filtrów. Następujące atrybuty są dla Chassistype. Aby dowiedzieć się, jak uzyskania wartości inne typy filtru, zobacz Filtry grup sterowników (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155158).

Inne

UnknownChassis

Pulpitu

LowProfileDesktop

PizzaBox

MiniTower

Wieża

Przenośny

Przenośny

Notes

Urządzenia przenośnego

DockingStation

AllInOne

SubNotebook

SpaceSaving

LunchBox

MainSystemChassis

ExpansionChassis

SubChassis

BusExpansionChassis

PeripheralChassis

StoraeChassis

RackmountChassis

SealedCasecomputer

MultiSystemChassis

compactPci

AdvancedTca

Przykłady

Aby dodać grupę sterowników, należy wpisać jedną z następujących czynności:

wdsutil /add-DriverGroup /DriverGroup:printerdrivers /Enabled:Yes
wdsutil /add-DriverGroup /DriverGroup:printerdrivers /Applicability:All /Filtertype:Manufacturer /Policy:Include /Value:Name1 /Filtertype:Chassistype /Policy:Exclude /Value:Tower /Value:MiniTower

dodatkowe informacje

Klawisz składnia wiersza poleceniaza pomocą polecenia Dodaj DriverGroupPackageza pomocą polecenia Dodaj DriverGroupPackagesza pomocą polecenia DriverGroupFilter Dodaj

© 2017 Microsoft