Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Za pomocą polecenia get-AllServers

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Pobiera informacje o wszystkich serwerów usług wdrażania systemu Windows.

Uwaga

To polecenie może zająć dużo czasu wykonania, jeśli istnieje wiele serwerów usług wdrażania systemu Windows w środowisku lub łączenie z serwerami połączenie sieciowe jest powolne.

Składnia

wdsutil [Options] /Get-AllServers /Show:{Config | Images | All} [/detailed] [/forest:{Yes | No}]

Parametry

ParametrOpis
/ Pokaż: {Config & #124; Obrazy & #124; Wszystkie}Określa, jakie rodzaje informacji do zwrócenia.

- Konfiguracji zwraca informacje o konfiguracji serwera.
- Obrazów zwraca informacje o grupach obraz, obrazy rozruchowe i obrazy instalacji na serwerze.
- Wszystkie zwraca informacje o konfiguracji i obraz na serwerze.
[/ szczegółowe]W połączeniu z /Show:Images lub /Show:All, zwraca wszystkie obrazów metadanych z każdego obrazu. Jeśli / szczegółowe nie określono opcję, domyślnie jest do zwrotu obraz nazwę, opis oraz nazwy pliku.
[/ forest: {tak & #124; Nr}]Określa, czy należy zwrócić informacji dla całego lasu lub domeny lokalnej. Jeśli nie określono wartości dla tej opcji, domyślne zachowanie ma zwrócić serwerów w domenie lokalnej.

Przykłady

Aby wyświetlić informacje dotyczące wszystkich serwerów, wpisz:

wdsutil /Get-AllServers /Show:Config

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wszystkich serwerów, wpisz:

wdsutil /verbose /Get-AllServers /Show:All /detailed /forest:Yes

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft