Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Edytor

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

sprawdza się, że edytor składnika jest zawarta lub nie obejmuje Edytor lub składnika z procedura kopia zapasowa i przywracanie. Jeśli nie określono parametrów, Edytor Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Składnia

writer verify [<writer> | <component>]  
writer exclude [<writer> | <component>]  

Parametry

ParametrOpis
weryfikowaniesprawdza, czy określony Edytor lub składnika jest uwzględniona w procedura kopia zapasowa i przywracanie. Procedura tworzenia kopii zapasowej lub przywracania zakończy się niepowodzeniem, jeśli składnik zapisywania lub składnika nie jest dołączony.
WykluczWyłącza określony moduł zapisujący lub składnika z procedury tworzenia kopii zapasowej lub przywracania.
[ | ]Określa moduł zapisujący lub składnika zweryfikować lub wykluczenia. Autorzy podano przez Edytor GUID lub nazwa edytor, na przykład "Edytor systemu".

Przykłady

Zweryfikować moduł zapisujący określając jego identyfikator GUID (na przykład 4dc3bdd4-ab48-4d 07-adb0-3bee2926fd7f), wpisz:

writer verify {4dc3bdd4-ab48-4d07-adb0-3bee2926fd7f}  

Aby wykluczyć edytor z nazwy Edytor systemu, wpisz:

writer exclude "System writer"  

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft