Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie usługi BranchCache

James McIllece|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016

Poniższe sekcje zawierają informacje dotyczące wdrażania usługi BranchCache w tryby rozproszonej i hostowanej pamięci podręcznej.

Uwaga

Procedury opisane w tym przewodniku obejmują instrukcji dotyczących sytuacji, w której Kontrola konta użytkownika zostanie otwarte okno dialogowe, aby zażądać Twojej zgody, aby kontynuować. Jeśli to okno dialogowe zostanie otwarte podczas wykonywania procedur w tym przewodniku, a jeśli okno dialogowe została otwarta w odpowiedzi na Twoje działania, kliknij przycisk Kontynuuj.

© 2017 Microsoft