Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Instalacja i Konfiguracja serwerów zawartości

James McIllece|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016

Podczas wdrażania usługi BranchCache w trybie rozproszonej pamięci podręcznej lub hostowanej pamięci podręcznej, należy wdrożyć jeden lub więcej serwerów zawartości w siedzibie głównej lub w chmurze. Serwery zawartości, które są serwerami sieci Web lub aplikacji funkcja BranchCache. Serwery zawartości, które są serwery plików używać usługi BranchCache dla usługi roli plików sieciowych roli serwera usługi plików w systemie Windows Server 2016.

Zobacz następujące tematy, aby wdrożyć serwery zawartości.

© 2017 Microsoft