Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Przełącz osadzone zespołu dla SDN

James McIllece|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016

ZESTAW jest alternatywnego rozwiązania kart sieciowych używanej w środowiskach, w których takich funkcji Hyper-V i stos oprogramowania programowalnej sieci komputerowej (SDN) w systemie Windows Server 2016. ZESTAW integruje funkcjonalność kart sieciowych do przełącznika wirtualnego funkcji Hyper-V.

ZESTAW pozwala grupować między jednym i osiem fizyczne karty sieciowe Ethernet do co najmniej jednej karty sieci wirtualnej na podstawie oprogramowania. Te wirtualne karty sieciowe zapewniają dużą wydajność i odporność na uszkodzenia w przypadku awarii karty sieciowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zdalnego dostępu do pamięci bezpośrednie (RDMA) i przełącznik osadzone kart sieciowych (SET).

© 2017 Microsoft