Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Technologie sieci odciążania i optymalizacji

James McIllece|Ostatnia aktualizacja: 14.04.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016

W tym temacie służy do krótkie omówienie technologii sieci odciążania i optymalizacji, które są dostępne w systemie Windows Server 2016.

Przewodnik sieci odciążania i optymalizacji technologii w systemie Windows Server 2016 jest teraz dostępny do pobrania w formacie programu Word z galerii TechNet zawiera dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych technologii i funkcji wymienionych w tym temacie i w tym artykule omówiono, jak te funkcje poprawić sieci bardziej wydajne.

Te technologie obejmują oprogramowania tylko (tak), funkcje i technologie, oprogramowania i sprzętu (h) zintegrowane funkcje i technologie i sprzętu tylko (HO) funkcji i technologii.

Ważne

Dzięki funkcji i technologii są dostępne w wszystkie architektury sprzętu, niezależnie od szybkości kart interfejsu Sieciowego lub możliwości karty Sieciowej, gdy h i HO funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy funkcji lub technologii, które są obsługiwane przez kartę sieciową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o tym, h, i HO funkcji i technologii dostępnych w systemie Windows Server 2016.

Funkcje oprogramowania tylko (tak) i technologii

Następujące tak funkcje i technologie są dostępne w systemie Windows Server 2016 i przedstawiono w sieci odciążania i optymalizacji technologii przewodnik.

 • Listy kontroli dostępu (listy ACL). Listy kontroli dostępu są funkcji Hyper-V i oprogramowania zdefiniowanych (SDN) wersji 1 (v1) funkcji zarządzania zabezpieczeniami dla maszyny Wirtualnej.
 • Rozszerzone listy kontroli dostępu. Rozszerzone listy kontroli dostępu przełącznika wirtualnego funkcji Hyper-V umożliwiają konfigurowanie funkcji Hyper-V rozszerzonej listy portów przełącznika wirtualnego dostępu kontroli w celu zapewnienia ochrony przez zaporę i wymuszenia zasad zabezpieczeń dla dzierżawionych maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne) w centrach danych. Aby uzyskać informacje o rozszerzone listy kontroli dostępu w tej bibliotece, zobacz Tworzenie zasad zabezpieczeń za pomocą rozszerzone listy kontroli dostępu do portów.
 • Tworzenie zespołu kart sieciowych. Tworzenie zespołu kart sieciowych jest agregacji wiele portów karty Sieciowej w jednostce hosta przewiduje jako pojedynczy port karty Sieciowej. Zapewnia ochronę przed awarią jednego portu karty Sieciowej (kabel, który jest połączony lub). Agreguje ruchu sieciowego dla większa przepustowość. Aby uzyskać informacji na temat kart sieciowych w tej biblioteki, zobacz kart sieciowych.
 • Sieć definiowana przez oprogramowanie (SDN) listy ACL. Rozszerzenie SDN w systemie Windows Server 2016 ma nowych, ulepszonych sposobem obsługuje listy ACL. V2 stosu SDN 2016 serwera systemu Windows listy ACL SDN są używane zamiast listy kontroli dostępu i rozszerzone listy kontroli dostępu. Kontroler sieci służy do zarządzania SDN listy kontroli dostępu.
 • SDN jakości usług (QoS). Rozszerzenie SDN w systemie Windows Server 2016 zawiera nowe, ulepszone sposobem zapewnienia kontroli przepustowości (zastrzeżenia wyjście, wyjście ograniczenia i limity wchodzącego) na podstawie 5-elementowej. Zazwyczaj te zasady są stosowane na poziomie karty sieciowej lub karty vmNIC, ale one może się znacznie bardziej szczegółowe. V2 stosu SDN 2016 serwera systemu Windows zamiast vmQoS SDN QoS jest używany. Kontroler sieci służy do zarządzania SDN QoS.
 • Przełącznik osadzone kart sieciowych (USTAWIĆ). ZESTAW jest alternatywnego rozwiązania kart sieciowych używanej w środowiskach, w których takich funkcji Hyper-V i stos oprogramowania programowalnej sieci komputerowej (SDN) w systemie Windows Server 2016. ZESTAW integruje funkcjonalność kart sieciowych do przełącznika wirtualnego funkcji Hyper-V. Aby dowiedzieć się, jak przełączanie zespołu osadzony w tej bibliotece, zobacz zdalnego dostępu do pamięci bezpośrednie (RDMA) i przełącznik osadzone kart sieciowych (SET).
 • Oprogramowanie wirtualne skalowanie po stronie odbierającej (vRSS). Funkcja vRSS oprogramowania jest wykorzystywana przychodzącego ruchu kierowanego do maszyny Wirtualnej na wiele procesorów logicznych (LPs) maszyny wirtualnej. Dzięki temu maszyny Wirtualnej do obsługi ruchu sieciowego więcej niż jednego LP będzie mógł do obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wirtualne Receive-side odbierającej w systemie Windows Server 2012 R2.
 • Maszyna wirtualna jakości usługi (vmQoS). Jakość usług maszyny wirtualnej jest funkcja Hyper-V, która umożliwia przełącznika ustawić limity ruch generowany przez każdą maszynę Wirtualną. Umożliwia także maszyny Wirtualnej, aby zarezerwować ilość przepustowości połączenia sieci zewnętrznej, tak aby jedna maszyna wirtualna nie może zablokować innej maszyny Wirtualnej dla przepustowości. V2 stosu SDN 2016 serwera systemu Windows vmQoS zastępuje SDN QoS.

Integracja oprogramowania i sprzętu (h) funkcji i technologii

Następujące funkcje h i technologie są dostępne w systemie Windows Server 2016 i przedstawiono w sieci odciążania i optymalizacji technologii przewodnik.

 • Zbieżność karty Sieciowej. Osiągnięcia zbieżności kart Sieciowych jest to technologia umożliwiająca wirtualne karty sieciowe na hoście funkcji Hyper-V do udostępnienia usługi RDMA, aby procesy hosta. W systemie Windows Server 2016 oddzielnych kart sieciowych nie są wymagane dla funkcji RDMA. Zbieżność karty Sieciowej pozwala wirtualne karty sieciowe w partycji hosta (vNICs) do udostępnienia RDMA dla partycji hosta i udostępniania przepustowości karty sieciowe między ruchu RDMA i maszyny Wirtualnej i innego ruchu TCP/UDP w sposób uczciwy i łatwości zarządzania.
 • Mostkowanie centrum danych (DCB). DCB to zestaw Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standardów umożliwiających działanie Konwergentnych sieci szkieletowych w centrach danych, gdzie magazynu, sieci, danych klastra między-proces komunikacji (IPC), i ruch związany z zarządzaniem wszystkich udostępnianie tej samej infrastrukturze sieci Ethernet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz mostkowanie centrum danych (DCB).
 • Wirtualizacja sieci funkcji Hyper-V - v1 (HNVv1). Wprowadzona w systemie Windows Server 2012, wirtualizacji sieci funkcji Hyper-V (HNV) umożliwia wirtualizacji sieci klienta na podstawie infrastruktury sieci fizycznej udostępnionego. Minimalny zmiany wymagane w sieci szkieletowej sieci fizycznej, HNV zapewnia dostawcy usług elastyczności do wdrażania i migracji obciążenia dzierżaw dowolnym między trzy chmury: chmury dostawcy usług, Chmura prywatna lub chmury publicznej Microsoft Azure.
 • Wirtualizacja sieci funkcji Hyper-V - v2 NVGRE (HNVv2 NVGRE). W systemie Windows Server 2016 i programu System Center Virtual Machine Manager firma Microsoft udostępnia rozwiązanie wirtualizacji sieci end-to-end, który zawiera bramy RAS, równoważenia obciążenia oprogramowania, Kontroler sieci i inne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie wirtualizacji sieci funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2016.
 • Wirtualizacja sieci funkcji Hyper-V - v2 VxLAN (HNVv2 VxLAN). Zobacz poprzednie informacje.
 • Odciążanie zadań protokołu IPsec (IPsecTO). Odciążanie zadań protokołu IPsec to funkcja karty Sieciowej, która umożliwia systemowi operacyjnemu używania procesora na kartę Sieciową do pracy szyfrowania IPsec.
Ważne

Odciążanie zadań IPsec jest technologią przestarzałe. Zalecane jest, że nie używasz Odciążanie zadań IPsec ponieważ może nie być obsługiwana przez firmę Microsoft w przyszłości.

 • Prywatne wirtualnej sieci lokalnej (PVLAN). Pvlan Zezwalaj na komunikację tylko między maszynami wirtualnymi na tym samym serwerze wirtualizacji. Prywatna sieć wirtualna nie jest powiązany z fizyczną kartą sieciową. Prywatna sieć wirtualna jest odizolowana od zewnętrznego ruchu sieciowego na serwerze wirtualizacji, a także dowolnej sieci ruch między systemu operacyjnego zarządzania i sieci zewnętrznej. Sieć tego typu jest przydatne, gdy trzeba utworzyć izolowane środowisko sieciowe, takie jak izolowana domena testowa. Funkcji Hyper-V i SDN stosów obsługuje tylko tryb portu izolowany sieci PVLAN.
 • Zdalny bezpośredni dostęp do pamięci (RDMA). Funkcja RDMA jest technologii sieci, który zapewnia komunikację wysokiej przepustowości i małym opóźnieniu, która zmniejsza użycie procesora CPU. Aby uzyskać informacje o RDMA w tej bibliotece, zobacz zdalnego dostępu do pamięci bezpośrednie (RDMA) i przełącznik osadzone kart sieciowych (SET).
 • Skalowanie po stronie odbierania (RSS). Wyświetlony po stronie odbierającej to funkcja karty Sieciowej, która segregates różnych zestawów strumienie i dostarcza je do różnych procesorów do przetwarzania. To parallelizes sieci przetwarzania, włączanie hosta do skalowania do danych z bardzo dużą szybkością. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skalowanie po stronie odbierającej (RSS).
 • Pojedynczy Root Input-dane wyjściowe wirtualizacji (SR-IOV). SR-IOV zezwala na ruch maszyny Wirtualnej przejść bezpośrednio z karty Sieciowej do maszyny Wirtualnej bez przekazywanych przez hosta funkcji Hyper-V. SR-IOV to niesamowite poprawy wydajności dla maszyny Wirtualnej. Jego odczuwa, jednak brak możliwości hosta do zarządzania tym potoku. SR-IOV musi być używana tylko w przypadku obciążenia jest dobrze behaved, zaufane i ogólnie tylko maszyny Wirtualnej na hoście.
 • Odciążanie typu TCP Chimney. TCP Chimney Offload, znana także jako TCP aparat odciążania (TOE), jest to technologia umożliwiająca hosta odciążania TCP wszystkich przetwarzania do karty sieciowej. Ponieważ stosu TCP serwera systemu Windows jest niemal zawsze wydajne niż aparat TOE, przy użyciu technologii TCP Chimney Offload nie jest zalecane.
Ważne

Odciążanie TCP Chimney jest technologią przestarzałe. Zalecane jest, że nie używasz Odciążanie TCP Chimney ponieważ może nie być obsługiwana przez firmę Microsoft w przyszłości.

 • Wirtualna sieć lokalna (sieci VLAN). Sieci VLAN jest rozszerzeniem nagłówek ramki Ethernet umożliwiające partycjonowanie sieci lokalnej do wielu sieci VLAN, przy użyciu własnej przestrzeni adresowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kart sieciowych i wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
 • Kolejki maszyn wirtualnych (VMQ). Kolejki maszyn wirtualnych jest funkcją karty Sieciowej, która przydziela kolejki dla każdej maszyny Wirtualnej. Karta sieciowa dzieli ruch przychodzący na odpowiednich kolejek. Przerwania dla każdej kolejki są mapowane na różne procesory.
 • Maszyna wirtualna Multi-kolejki (VMMQ). Kolejki wielu maszyn wirtualnych jest funkcją karty Sieciowej, która zezwala na ruch maszyny wirtualnej rozłożenie wielu kolejek, każdy przetwarzane przez różne procesora fizycznego. Ruch jest następnie przekazywany do wielu LPs na maszynie wirtualnej, tak jak w funkcji vRSS. Pozwala to na bardzo dużej przepustowości sieci do dostarczenia do maszyny Wirtualnej.

Sprzęt tylko (HO) funkcji i technologii

Następujące funkcje HO i technologie są dostępne w systemie Windows Server 2016 i przedstawiono w sieci odciążania i optymalizacji technologii przewodnik.

 • Odciążanie sumy kontrolnej adresów. Odciążanie sumy kontrolnej adresów są funkcją karty Sieciowej, która Odciążanie Obliczanie sumy adresu (IP, TCP, UDP) na sprzęcie karty Sieciowej dla obu wysyłania i odbierania.
 • Porady dotyczące korzystania z adresu Odciążanie sumy kontrolnej. Odciążanie sumy kontrolnej adres powinna być zawsze włączona niezależnie od tego, jakie obciążenia lub sytuacji. To odciążania większości basic wszystkich technologii zawsze poprawi wydajność sieci. Odciążanie sumy kontrolnej wymagany jest również dla innych bezstanowych odciążeń do pracy, takich jak skalowanie po stronie odbierania (RSS), łączenie segmentów odbieranych (RSC) i odciążanie wysyłania dużej ilości danych (LSO).
 • (Jestem) łagodzenie przerwań. Jestem buforuje wielu pakietów odebranych przed przerywania systemu operacyjnego. Karta sieciowa odbiera pakiet rozpoczyna się czasomierza. Gdy zapełnienia buforu lub wygaśnięciu czasomierza, cokolwiek nastąpi wcześniej, karta sieciowa przerwań systemu operacyjnego.
 • Duże ramki. Duże ramki jest funkcją kart Sieciowych i sieci, która zezwolić aplikacji do wysyłania ramek, które są znacznie większe niż domyślna, 1500 bajtów.
 • Odciążanie wysyłania dużej ilości danych (LSO). LSO umożliwia aplikacji do przekazywania dużych bloków danych do karty Sieciowej, a podziały kart danych na pakiety, które mieszczą się w ramach maksymalnej transferu jednostki (MTU) sieci.
 • Łączenie segmentów odbieranych (RSC). Łączenie segmentów Receive, znana także jako duże otrzymywać odciążania, to funkcja karty Sieciowej, która zajmuje pakiety, które są częścią tej samej strumienia pojawiające się między przerwania sieci i scala te je w jednym pakiecie przed przekazaniem ich do systemu operacyjnego. Technologia RSC nie jest dostępna na karty sieciowe, które są powiązane z przełącznika wirtualnego funkcji Hyper-V. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Receive Segment łączenie (RSC).

Aby uzyskać więcej informacji, możesz pobrać przewodnik sieci odciążania i optymalizacji technologii w systemie Windows Server 2016 z galerii TechNet.

© 2017 Microsoft