Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie chronionych maszyn wirtualnych

Ryan Puffer|Ostatnia aktualizacja: 14.04.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016

W poniższych tematach opisano, jak pracować dzierżawy chronionych maszyn wirtualnych.

  1. (Opcjonalnie) Tworzenie dysku szablonu. Dysk szablonu mogą być tworzone przez dzierżawcę lub dostawca usług hostingowych.

  2. (Opcjonalnie) Przekonwertować istniejących maszyn wirtualnych do maszyny wirtualnej.

  3. Tworzenie danych chronionych w celu zdefiniowania maszyny wirtualnej.

    Opis i diagram plik danych ochrony, zobacz co to są ochrony danych i dlaczego jest konieczne?

    Aby uzyskać informacji na temat tworzenia pliku odpowiedzi, aby uwzględnić w pliku danych chronionych, zobacz osłony maszyny wirtualne — Generowanie pliku odpowiedzi za pomocą funkcji New-ShieldingDataAnswerFile.

  4. Tworzenie maszyny wirtualnej:

Zobacz też

© 2017 Microsoft