Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Filtrování rozsahu zásad skupiny podle členství ve skupinách zabezpečení

Filtrování rozsahu zásad skupiny podle členství ve skupinách zabezpečení

 1. Otevřete objekt zásad skupiny, jehož rozsah má být filtrován.
 2. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nebo název objektu zásad skupiny a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom klepněte na skupinu zabezpečení, přes kterou chcete filtrovat tento objekt zásad skupiny. Chcete-li změnit seznam skupin zabezpečení, přes které má být daný objekt zásad skupiny filtrován, klepnutím na tlačítko Přidat nebo Odebrat přidejte nebo odeberte skupiny zabezpečení.
 4. V seznamu Oprávnění vybrané skupiny zabezpečení nastavte oprávnění zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí požadovaných políček. Řiďte se následující tabulkou. Potom klepněte na tlačítko OK.

   

  Záměr Oprávnění Výsledek

  Členové této skupiny zabezpečení podléhají danému objektu zásad skupiny

  U oprávnění Používat zásady skupiny zaškrtněte políčko Povolit.

  U oprávnění Číst zaškrtněte políčko Povolit.

  Objekt zásad skupiny platí pro členy této skupiny zabezpečení, pokud nejsou členy alespoň jedné další skupiny zabezpečení, která má jedno nebo obě z oprávnění Používat zásady skupiny nebo Číst nastaveno na Odepřít.

  Členové této skupiny zabezpečení tomuto objektu zásad skupiny nepodléhají

  U oprávnění Používat zásady skupiny zaškrtněte políčko Odepřít.

  U oprávnění Číst zaškrtněte políčko Odepřít.

  Objekt zásad skupiny nebude nikdy použit u členů této skupiny zabezpečení, bez ohledu na to, jaká oprávnění mají tito členové v jiných skupinách zabezpečení.

  Členství v této skupině zabezpečení není závislé na tom, zda bude použit tento objekt zásad skupiny

  U oprávnění Používat zásady skupiny nechejte prázdná obě políčka PovolitOdepřít.

  U oprávnění Číst nechejte prázdná obě políčka PovolitOdepřít.

  Objekt zásad skupiny platí pro členy této skupiny zabezpečení pouze a jen tehdy, mají-li obě oprávnění Používat zásady skupinyČíst nastavena na Povolit jako členové alespoň jedné jiné skupiny zabezpečení. Také nesmí mít nastaveno oprávnění Používat zásady skupiny nebo Číst na hodnotu Odepřít v žádné jiné skupině zabezpečení.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel přihlášen jako člen skupiny zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators nebo Group Policy Creator Owners.
 • Informace o spuštění modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny získáte klepnutím na odkaz Příbuzná témata.
 • Objekty zásad skupiny se používají pouze u sítí, domén nebo organizačních jednotek. Nastavení zásad skupiny se týká pouze uživatelů a počítačů, které jsou v ní obsažené. Zejména se objekty zásad skupiny nepoužívají u skupin zabezpečení.
 • Umístění skupiny zabezpečení v adresáři služby Active Directory nemá žádný vztah k filtrování přes skupinu zabezpečení popsanému v tomto postupu, ani na ně nemá vliv.
 • Není-li uživatel nebo počítač součástí sítě, domény nebo organizační jednotky, která podléhá objektu zásad skupiny buď přímým propojením, nebo nepřímo prostřednictvím dědičnosti, pak není možná žádná kombinace oprávnění jakékoliv skupiny zabezpečení, která by mohla způsobit, že by nastavení těchto zásad skupiny na takového uživatele nebo počítač mělo vliv.
 • Filtrování na úrovni objektu zásad skupiny popsané v tomto postupu způsobí, že objekt zásad skupiny bude nebo nebude zpracováván jako celek. V rozšířeních Instalace softwaru modulu Zásady skupiny a Přesměrování složky se používají skupiny zabezpečení k upřesnění řízení mimo úroveň objektu zásad skupiny. S výjimkou rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny a Přesměrování složky se skupiny zabezpečení nepoužívají k filtrování jednotlivých možností nastavení, neboli podskupin, objektu zásad skupiny. Chcete-li řídit jednotlivé možnosti nastavení, upravte nebo vytvořte objekt zásad skupiny.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Zobraziť:
© 2015 Microsoft