Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Přehled nástroje Sysprep

Publikováno: únor 2012

Aktualizováno: květen 2012

Rozsah platnosti: Windows 8, Windows Server 2012

Nástroj pro přípravu systému (Sysprep) se používá ke změně imagí systému Windows® ze zobecněného stavu na specializovaný stav a potom zpět na zobecněný stav. Zobecněnou image můžete nasadit do jakéhokoli počítače. Specializovaná image je určená pro konkrétní počítač. Před záznamem a nasazením image musíte image systému Windows autorizovat, neboli zobecnit. Pokud například k zobecnění image použijete nástroj Sysprep, odebere nástroj všechny systémové informace a obnoví počítač do továrního nastavení. Vaši zákazníci budou moct po příštím restartování počítače přidat uživatelské informace v prostředí prvního spuštění počítače (OOBE) a přijetím Licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft®. Nástroj Sysprep můžete spustit jako nástroj příkazového řádku nebo jako nástroj grafického uživatelského rozhraní (GUI).

Pokud chcete vytvořit image instalace k nasazení do jiného počítače, musíte spustit příkaz Sysprep s parametrem /generalize, i když má daný počítač stejnou konfiguraci hardwaru. Příkaz Sysprep /generalize odstraní z instalace Windows jedinečné informace, a umožní vám tak bezpečně použít tuto image na jiném počítači. Další informace najdete v tématu Jak zaznamenat image pro nasazení (parametr Generalize).

V tomto tématu:

Nástroj Sysprep se obvykle používá v následujících případech:

V tomto scénáři vytvoříte jednu referenční image systému Windows pomocí instalace systému Windows, vlastního nastavení image a přidání dalších ovladačů a aplikací. Potom zaznamenáte (zachytíte) referenční image a nainstalujete ji do počítačů, které používají stejnou konfiguraci hardwaru. Nástroj Sysprep tuto image už nezmění.

Tento scénář obsahuje následující kroky:

 1. Nainstalujte systém Windows do referenčního počítače.

 2. Po dokončení instalace spusťte počítač v prostředí Windows PE.

 3. Přizpůsobte image a nainstalujte ovladače nutné ke spuštění systému, volitelné komponenty a jazykové sady.

 4. Nainstalujte všechny další ovladače zařízení nebo aplikace.

 5. Po aktualizaci referenční instalace systému Windows spusťte příkaz Sysprep /oobe /generalize /shutdown. Parametr /generalize dá pokyn nástroji Sysprep, aby z instalace systému Windows odebral systémová data, jako jsou například protokoly událostí a jedinečné ID zabezpečení (SID). Jakmile nástroj Sysprep odebere jedinečné systémové informace, počítač se vypne.

  notePoznámka
  Pokud referenční image nechcete používat jako základ pro referenční image určenou pro konkrétní modely, použijte v příkazu Sysprep parametr /oobe. Parametr /oobe dá pokyn instalaci systému Windows, aby při příštím spuštění počítače spustila prostředí prvního spuštění počítače.

 6. Po vypnutí počítač restartujte v prostředí Windows PE.

 7. Pomocí příkazu Dism /capture-image zachyťte instalaci systému Windows.

  Nyní máte referenční image, kterou můžete použít k instalaci systému Windows do počítačů se stejnou konfigurací hardwaru, nebo ji můžete použít jako základ pro referenční image určenou pro konkrétní modely.

V tomto scénáři začínáte s jednou referenční imagí. Po instalaci referenční image do referenčního počítače určeného pro konkrétní modely proveďte další aktualizace, které jsou pro vámi používaný počítač jedinečné. Může se jednat o zákazníkem požadované aplikace nebo jiné aktualizace. Pokud spustíte režim auditování, můžete do modelu počítače, který budete dodávat zákazníkovi, nainstalovat dodatečná zařízení a aplikace. Tento proces můžete opakovat a vytvořit pro každou další řadu dodávaných počítačů novou referenční image určenou pro konkrétní modely.

Tento scénář obsahuje následující kroky:

 1. Nainstalujte referenční image do počítače představujícího model, který má být dodán zákazníkovi.

 2. Po dokončení instalace nakonfigurujete systém Windows, aby spustil počítač v režimu auditování. Použijte k tomu příkaz Sysprep /audit /generalize /shutdown. Potom můžete image systému Windows zachytit tak, že spustíte počítač z jiného oddílu nebo pomocí prostředí Windows PE.

  Tato image se stane referenční imagí určenou pro konkrétní model. Můžete ji nainstalovat do modelů počítačů, které mají stejnou konfiguraci.

 3. Nainstalujte referenční image určenou pro konkrétní model do nového počítače. Image se nainstaluje do počítače a systém Windows se spustí v režimu auditování.

 4. (Volitelné) Podle objednávky zákazníka nainstalujte další aplikace a jiné aktualizace. Můžete také otestovat počítač a prověřit, jestli všechny součásti pracují správně.

 5. Po aktualizaci instalace systému Windows spusťte příkaz Sysprep /oobe /shutdown.

  notePoznámka
  Spuštění počítače uživatelem nebude ideální, pokud k instalaci image systému Windows používáte příkaz Sysprep /generalize /oobe. Po zadání příkazu Sysprep /generalize /oobe spustí systém Windows při dalším spuštění počítače konfigurační průchodspecialize technologii Plug and Play a další instalační úlohy ještě před spuštěním prostředí prvního spuštění počítače. Uvedený proces zabere nějaký čas navíc a může zpozdit první přihlášení uživatele.

 6. Zabalte počítač a doručte ho zákazníkovi.

  Při příštím spuštění počítače se spustí prostředí prvního spuštění počítače.

Režim auditování vám umožní rychle upravit vlastní nastavení instalace systému Windows. V režimu auditování můžete instalovat aplikace, přidávat ovladače zařízení, spouštět skripty a testovat platnost instalace systému Windows. Režim auditování nevyžaduje, abyste použili nastavení v prostředí prvního spuštění počítače. Windows po instalaci obvykle ihned spouští prostředí prvního spuštění počítače. Pokud však spustíte režim auditování, můžete spuštění prostředí prvního spuštění počítače vynechat a spustit počítač tak, aby se ihned zobrazila plocha. To umožňuje začít s procesem vlastního nastavení co nejrychleji.

Režim auditování vám umožňuje ověřit, jestli je počítač před dodáním zákazníkovi funkční. Můžete zkontrolovat, že výsledný dojem uživatele při prvním zapnutí dopadne podle očekávání, a že jsou přítomné všechny vlastní úpravy, spolu s informacemi o podpoře poskytované vaší společností. Po konfiguraci instalace systému Windows můžete připravit počítač k doručení zákazníkovi spuštěním příkazu Sysprep /oobe. Parametr /oobe dá pokyn systému Windows ke spuštění prostředí prvního spuštění počítače při následujícím spuštění počítače. Windows zpracuje všechna nastavení konfiguračního průchodu oobeSystem v souboru odpovědí těsně před spuštěním prostředí prvního spuštění počítače.

Další informace o režimu auditování získáte v těchto tématech:

Nástroj Sysprep poskytuje následující výhody:

 • Odstranění systémových dat z Windows. Nástroj Sysprep může odebrat všechny systémové informace z nainstalované image systému Windows. Mezi tyto informace patří identifikátor zabezpečení počítače (SID). Potom můžete zachytit instalaci systému Windows a tuto image instalovat v rámci celé organizace.

 • Konfigurace systému Windows pro spuštění v režimu auditování. Režim auditování je předdefinovaný účet správce, který umožňuje instalaci aplikací a ovladačů zařízení jiných výrobců a také testování integrity image systému Windows.

 • Konfigurace systému Windows pro spuštění prostředí prvního spuštění počítače. Sysprep nakonfiguruje instalaci Windows tak, aby se při příštím spuštění počítače spustilo prostředí prvního spuštění počítače. Obvykle platí, že systém konfigurujete tak, aby se prostředí prvního spuštění počítače spustilo těsně předtím, než počítač dodáte zákazníkovi.

Nástroj Sysprep má následující závislosti:

 • Před použitím nástroje Sysprep musíte spustit instalační program systému Windows.

 • Potřebujete nástroj pro vytváření imagí, kterým zachytíte image instalace. Instalace založená na imagi vyžaduje nástroj pro zachycení imagí Obsluha a správa bitových kopií, software jiných výrobců k vytvoření image disku nebo hardwarová zařízení pro duplikování disku. Tyto produkty vytvářejí binární image pevného disku počítače. Tyto produkty kopírují image na jiný pevný disk nebo ji uloží do souboru na samostatném disku.

notePoznámka
Při kopírování imagí systému Windows z počítače do počítače není nutné, aby referenční a cílový počítač měly kompatibilní vrstvy HAL. Parametr /detecthal v konfiguračních datech spouštění umožňuje systému, ve kterém už byl nástroj Sysprep spuštěn, nainstalovat správnou vrstvu HAL.

Tyto scénáře nejsou podporovány:

 • Přesunutí nebo zkopírování image systému Windows do jiného počítače bez spuštění příkazu Sysprep /generalize není podporováno. Musíte připravit libovolnou metodu přesunutí image systému Windows do nového počítače pomocí parametru /generalize a příkazu Sysprep. Mezi tyto metody patří vytvoření image, duplikování pevného disku a všechny další metody.

 • Použití jiné verze nástroje Sysprep ke konfiguraci image není podporováno. Je nutné použít verzi nástroje Sysprep nainstalovanou s imagí systému Windows, který budete konfigurovat. Nástroj Sysprep se nainstaluje s každou verzí systému Windows. Nástroj Sysprep musíte vždy spouštět z adresáře %WINDIR%\system32\sysprep.

 • Použití nástroje Sysprep k upgradu typů instalace nebo opětovné konfiguraci existující instalace systému Windows, která už byla nasazena, není podporováno. Nástroj Sysprep se dá použít jedině ke konfiguraci nových instalací systému Windows. Pokud vytváříte a konfigurujete instalaci systému Windows, můžete nástroj Sysprep spustit, kolikrát chcete.

 • Automatizace nástroje Sysprep pomocí příkazu Microsoft-Windows-Deployment | RunSynchronous v  konfiguračním průchodu auditUser není podporována. Pomocí nastavení Microsoft-Windows-Deployment | generalize ale můžete automaticky připravit počítač pro vytvoření image po instalaci.

 • Režim virtuálního počítače nástroje Sysprep je v systému Windows 8 nový. Spuštění režimu virtuálního počítače mimo virtuální počítač není podporováno. Režim virtuálního počítače nemůžete použít k přípravě virtuálního pevného disku pro nasazení do počítače.

Nástroj Sysprep má následující omezení:

 • Identifikátor zabezpečení počítače (SID) bude odebrán pouze ve svazku operačního systému při spuštění nástroje Sysprep. Při zobecnění image nástroj Sysprep zobecní pouze obecný oddíl. Proto pokud má jeden počítač více operačních systémů, musíte spustit nástroj Sysprep pro každou image zvlášť.

  Pokud používáte více oddílů, můžete pomocí nástroje BCDboot zkopírovat data konfigurace spouštění do systémového oddílu. Další informace získáte v tématu Parametry příkazového řádku nástroje BCDboot.

 • Někdy mohou vlastní aplikace, které jste nainstalovali před opětovným zachycením image systému Windows, vyžadovat shodné písmeno jednotky. Některé aplikace mají uložené cesty včetně písmena systémové jednotky. Pokud nebude souhlasit písmeno systémové jednotky s písmenem jednotky uvedeným v aplikaci, pak scénáře pro odinstalaci, správu nebo opravu nebudou fungovat očekávaným způsobem.

 • Zařízení s technologií Plug and Play v referenčním a cílovém počítači nemusí být od stejného výrobce. Mezi tato zařízení patří modemy, zvukové karty, síťové adaptéry a videokarty. Instalace musí zahrnovat ovladače pro tato zařízení.

 • Ne všechny role serveru podporují program Sysprep. Pokud spustíte příkaz Sysprep /generalize na instalaci systému Windows Server® 2012 s nakonfigurovanými konkrétními rolemi serveru, nemusejí tyto role serveru po procesu vytvoření a nasazení image dále fungovat. Další informace naleznete v tématu Podpora nástroje Sysprep rolemi serveru.

 • Spustíte-li program Sysprep v oddílu se systémem souborů NTFS, obsahujícím zašifrované soubory nebo složky, nebude již možné data v těchto složkách přečíst ani obnovit.

 • Nástroj Sysprep se spustí pouze v případě, že je počítač členem pracovní skupiny, nikoli domény. Jestliže je počítač připojen k doméně, odebere jej program Sysprep z této domény.

 • Pokud je počítač připojený k doméně a zásady skupiny v dané doméně přiřadí počítači zásadu účtu se silným heslem, budou všechny uživatelské účty vyžadovat silná hesla. Spuštění nástroje Sysprep ani prostředí prvního spuštění počítače zásadu silných hesel neodebere.

  WarningUpozornění
  Pokud k uživatelskému účtu nepřiřadíte silné heslo před spuštěním nástroje Sysprep nebo prostředí prvního spuštění počítače, pravděpodobně se k počítači nebudete schopni přihlásit. Doporučujeme vám, abyste u svých uživatelských účtů vždy používali silná hesla.

Další odkazy

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky
Zobraziť:
© 2015 Microsoft