Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Přehled služby aktivace multilicence

Publikováno: únor 2012

Aktualizováno: březen 2014

Platí pro: Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2Tento technický přehled pro IT profesionály popisuje technologie pro aktivaci multilicencí v operačních systémech Windows a výhody, jaké může organizacím přinést použití těchto technologií při nasazování a správě multilicencí v případě středního až většího počtu počítačů.

Měli jste na mysli...

V klientských a serverových operačních systémech Windows je dostupná řada technologií, které organizaci usnadňují správu a konfiguraci distribuce multilicencí na software. Patří k nim tyto technologie:

 • Role serveru Služba aktivace multilicencí:   Služba aktivace multilicencí je role Windows Serveru (počínaje verzí Windows Server 2012), která umožňuje zautomatizovat a zjednodušit vystavování a správu multilicencí na software Microsoftu pro různé scénáře a různá prostředí. Pomocí Služby aktivace multilicencí můžete nainstalovat a nakonfigurovat Službu správy klíčů a povolit aktivaci prostřednictvím služby Active Directory.

 • Služba správy klíčů:   Služba správy klíčů je služba role, která organizacím umožňuje aktivovat systémy v jejich síti ze serveru, na kterém je nainstalovaný hostitel Služby správy klíčů. Díky Službě správy klíčů můžou IT profesionálové dokončovat aktivace ve svojí místní síti a není potřeba, aby se kvůli aktivaci produktů připojovaly k serverům Microsoftu jednotlivé počítače. Pro Službu správy klíčů není potřeba vyhrazený systém. Může být hostovaná v systému, který současně zajišťuje i jiné služby. Multilicenční edice klientských a serverových operačních systémů Windows se ve výchozím nastavení připojí k systému, který hostí Službu správy klíčů, a požádají o aktivaci. Uživatel nemusí nic dělat.

 • Aktivace prostřednictvím služby Active Directory:   Aktivace prostřednictvím služby Active Directory je služba role, která vám umožňuje používat k ukládání aktivačních objektů službu Active Directory Domain Services (AD DS). Tím se může ještě víc zjednodušit správa služeb aktivace multilicencí v síti. Při použití aktivace prostřednictvím služby Active Directory není potřebný žádný další hostitelský server a žádosti o aktivaci se zpracují během spouštění počítače.

  Všechny počítače, na kterých běží klientský nebo serverový operační systém s aktivačním kódem GVLK (Generic Volume License Key) a které jsou připojené k doméně, se budou aktivovat automaticky a transparentně. Zůstanou aktivované tak dlouho, dokud budou členy domény a budou pravidelně v kontaktu s řadičem domény. Aktivace probíhá po spuštění služby licencování. Když se tato služba spustí, počítač s klientským nebo serverovým operačním systémem Windows automaticky kontaktuje službu AD DS, obdrží aktivační objekt a aktivuje se bez zásahu uživatele.

  notePoznámka
  Aby mohla služba AD DS ukládat aktivační objekty, musí být na úrovni schématu systému Windows Server 2012 nebo novějšího. Řadiče domény se staršími verzemi Windows Serveru můžou klienty aktivovat, až se jejich schémata aktualizují pomocí verze nástroje Adprep.exe pro Windows Server 2012. Další informace najdete v článku Spuštění nástroje Adprep.exe.

 • Konzola Nástroje aktivace multilicence:   Modul snap-in Nástroje aktivace multilicence se nainstaluje se Službou správy klíčů a službou aktivace prostřednictvím služby Active Directory. Konzolu Nástroje aktivace multilicence můžete použít k instalaci, aktivaci a správě jednoho nebo několika aktivačních kódů multilicencí ve službě AD DS nebo hostiteli Služby správy klíčů.

K dalším technologiím pro aktivaci multilicencí Microsoftu, které se dají použít ve spojitosti se serverovými operačními systémy Windows, patří:

 • Nástroj pro správu aktivace multilicence (VAMT):   Nástroj VAMT je bezplatný modul snap-in konzoly MMC, který se dá stáhnout a je součástí sady Windows Assessment and Deployment Kit (ADK). Umožňuje správcům sítě a dalším IT profesionálům zautomatizovat a centrálně spravovat proces aktivace multilicence a maloobchodní licence pro Windows a Microsoft Office. Ke správě aktivace multilicence může nástroj VAMT používat klíče k vícenásobné aktivaci nebo Službu správy klíčů.

  Verze VAMT 3.0 obsahuje všechny hlavní funkce dřív vydaných verzí nástroje VAMT a má lepší rozhraní, poskytuje úložiště dat v databázi SQL Serveru zajišťující lepší škálovatelnost a vyšší rychlost, nabízí nové možnosti vytváření sestav, umožňuje používat rutiny prostředí Windows PowerShell a obsahuje novou kontextovou nápovědu. Nástroj VAMT 3.0 navíc kromě aktivace pomocí Služby správy klíčů a aktivace pomocí klíčů k vícenásobné aktivaci podporuje aktivaci prostřednictvím služby Active Directory. Nástroj VAMT verze 3.1 je součástí sady Windows ADK. Další informace o nástroji VAMT najdete v článcích Technické informace o Nástroji pro správu aktivace multilicence (VAMT) a Témata s postupy pro Nástroj pro správu aktivace multilicence.

 • Klíč k vícenásobné aktivaci:   Klíč k vícenásobné aktivaci je aktivační kód VLK (Volume License Key), který slouží k jednorázové aktivaci s použitím aktivačních služeb hostovaných Microsoftem. Klíč k vícenásobné aktivaci se dá k aktivaci počítačů použít dvěma způsoby:

  • Samostatná aktivace pomocí klíče k vícenásobné aktivaci:   Každý počítač se musí připojit samostatně a být aktivovaný Microsoftem přes internet nebo po telefonu.

  • Zprostředkovaná aktivace pomocí klíče k vícenásobné aktivaci:   Počítač, který funguje jako zprostředkovatel klíče k vícenásobné aktivaci, shromáždí informace o aktivaci z několika počítačů v síti a potom jejich jménem pošle Microsoftu centralizovanou žádost o aktivaci. Ke konfiguraci zprostředkované aktivace pomocí klíče k vícenásobné aktivaci se používá Nástroj pro správu aktivace multilicence (VAMT).

 • Automatická aktivace virtuálního počítače: Automatická aktivace virtuálního počítače umožňuje na správně aktivovaný server Windows instalovat virtuální počítače, aniž by se musely pro každý virtuální počítač samostatně spravovat kódy Product Key. Dá se to dělat i v odpojených prostředích. Nemusí se spravovat žádné kódy Product Key ani číst na serverech příslušné štítky. Virtuální počítač se aktivuje a bude pořád fungovat, i když proběhne jeho migrace na řadu virtualizačních serverů. Automatická aktivace virtuálního počítače vyžaduje jenom virtualizační server, na kterém běží Windows Server 2012 R2 Datacenter. Operačním systémem hostovaným na virtuálním počítači musí být Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Essentials. Další podrobnosti o automatické aktivaci virtuálního počítače najdete v článku Automatická aktivace virtuálního počítače.

Než začnete technologie pro aktivaci multilicencí konfigurovat a používat, je dobré seznámit se s tím, jak aktivace multilicence funguje.

V prostředí, ve kterém se používá hostitel Služby správy klíčů, probíhá aktivace multilicence takto:

 1. Na server se nainstaluje Služba správy klíčů.

 2. Na hostitele Služby správy klíčů se nainstaluje klíč hostitele Služby správy klíčů a pak se aktivuje (kontaktováním aktivačních služeb hostovaných Microsoftem).

 3. Když je Služba správy klíčů povolená, tak při každém svém spuštění nebo jednou za den zaregistruje v systému DNS (Domain Name System) záznam SRV.

 4. Klientský počítač Služby správy klíčů zjistí podle nakonfigurované položky registru nebo podle záznamu SRV Služby správy klíčů v systému DNS hostitele Služby správy klíčů.

 5. Klient pošle hostiteli Služby správy klíčů žádost RPC na port TCP 1688 (výchozí nastavení). Tato žádost obsahuje šifrované ID klientského počítače. Pokud nebyl počítač nikdy aktivován a od hostitele Služby správy klíčů nepřijde žádná odpověď, pošle klient za dvě hodiny novou žádost. Když už počítač aktivován byl, pošle klient novou žádost o opakovanou aktivaci za sedm dnů.

 6. Hostitel Služby správy klíčů přidá ID klientského počítače do tabulky a vrátí klientovi počet aktivací.

 7. Klient na základě licenčních zásad vyhodnotí počet aktivací a pokud je dodržena prahová hodnota pro počet aktivací, aktivuje se.

  notePoznámka
  Ve Službě správy klíčů se uplatňuje prahová hodnota pro počet aktivací, na základě které musí organizace aktivovat aspoň pět počítačů (fyzických nebo virtuálních) se serverovým operačním systémem Windows Server 2012 nebo novějším a aspoň 25 klientských počítačů, na kterých běží Windows 8 nebo novější. Počítače, na kterých běží Windows Server 2012, se musí k aktivním klientským počítačům Služby správy klíčů připojit do 30 dnů.

V prostředí, ve kterém se používá aktivace prostřednictvím služby Active Directory, probíhá aktivace multilicence takto:

 1. Uživatel s oprávněními Enterprise Administrator nainstaluje službu role Aktivace prostřednictvím služby Active Directory na řadič domény (včetně klíče hostitele Služby správy klíčů) a potom aktivuje klíč hostitele Služby správy klíčů pomoci aktivačních služeb hostovaných Microsoftem.

  notePoznámka
  Tato instalace se dá udělat z každého počítače, na kterém je nainstalovaná konzola Nástroje aktivace multilicence.

 2. Když se počítač, který je připojený k doméně a na kterém běží Windows s kódem GVLK, spustí, licenční služba v klientovi automaticky požádá řadič domény o informace o licencování.

  notePoznámka
  Aktivaci prostřednictvím služby Active Directory nejde použít k licencování počítačů, které nejsou členy domény.

 3. Když se najde platný aktivační objekt, pokračuje aktivace v tichém režimu bez zásahu uživatele. Pro aktivaci prostřednictvím služby Active Directory platí stejné pokyny k obnovení jako pro aktivaci pomocí Služby správy klíčů.

  notePoznámka
  Pokud se informace o multilicenci ve službě AD DS nenajdou, vyhledají klienti s Windows hostitele Služby správy klíčů a zkusí se aktivovat pomocí Služby správy klíčů.

Pokud se aktivace prostřednictvím služby Active Directory ani aktivace pomocí Služby správy klíčů nedá použít (třeba k licencování počítačů ve vzdálených umístěních), dají se klíče k vícenásobné aktivaci distribuovat jako součást image operačního systému. Dělá se to pomocí skriptu WMI a průvodce změnou kódu Product Key nebo pomocí nástroje VAMT. Po instalaci klíče k vícenásobné aktivaci se musí každý klient samostatně spojit s Microsoftem (přes internet nebo telefonicky) a aktivaci dokončit.

Pro klientské počítače, které nejsou připojené k internetu (třeba ve vzdálených nebo vysoce zabezpečených prostředích), je dostupná druhá možnost ověření klíče k vícenásobné aktivaci. Při zprostředkované aktivaci pomocí klíče k vícenásobné aktivaci nainstaluje nástroj VAMT na klientský počítač klíč k vícenásobné aktivaci produktu, získá od cílového počítače ID instalace (IID), pošle IID Microsoftu jménem klienta a získá ID potvrzení (CID). Nástroj potom aktivuje klientský počítač instalací identifikátoru CID.

Ověřování licencí a aktivace desítek, stovek nebo tisíců počítačů na víc místech představuje důležitý úkol správy sítě. Ověříte tím, že jsou operační systémy a aplikace pravé, že není ohrožena jejich bezpečnost a že budou podporovány. Služba aktivace multilicencí vám s tím může pomoct.

Tady jsou časté otázky ohledně licencování a aktivace.

Aktivace produktu je proces ověření softwaru u výrobce. Aktivací se potvrdí stav pravosti produktu a to, že není ohrožená bezpečnost kódu Product Key. Určuje vztah mezi kódem Product Key softwaru a příslušnou instalací tohoto softwaru na zařízení. Ve starších verzích operačního systému Windows probíhaly procesy aktivace a ověřování (pomocí nástroje pro ověření pravosti Windows) každý zvlášť. Pro uživatele, kteří si mysleli, že se dají tyto dva pojmy zaměňovat, to bylo matoucí. Počínaje verzí Windows Server 2012 a Windows 8 probíhá aktivace i ověřování současně.

U vydaných verzí klientských a serverových operačních systémů Windows se dají licence získat těmito cestami:

 • Maloobchod:   Softwarové produkty Microsoftu pořízené u maloobchodních prodejců se licencují jednotlivě a dodávají se s jedinečným kódem Product Key (vytištěným na obalu produktu), který uživatel zadá během instalace produktu. Po dokončení instalace softwaru použije počítač tento kód Product Key k dokončení aktivace. Tento poslední krok aktivace se dá udělat online nebo po telefonu.

 • Výrobce OEM:   Většina výrobců OEM prodává systémy obsahující standardní build Windows a dalšího softwaru. Aktivace od výrobců OEM se dělá přidružením operačního systému k firmwaru počítače. K tomuto procesu dochází ještě před odesláním počítače zákazníkovi, takže software je už aktivovaný a uživatel nemusí nic dalšího dělat. Aktivace od výrobců OEM zůstává platná, dokud zákazník na počítači používá image poskytnutou výrobcem OEM. Když si chce zákazník vytvořit vlastní image, může jako základ při jejich vytváření použít image poskytnutou výrobcem OEM.

 • Multilicence:   Multilicence je kód Product Key, který organizaci umožňuje aktivovat příslušný software na určitém počtů klientů. Web Microsoft Volume Licensing nabízí vlastní programy, které jsou přizpůsobené velikostem celé řady organizací a jejich preferencím při nákupu. Aby mohla organizace využívat multilicenční program, musí s Microsoftem uzavřít multilicenční smlouvu.

Aktivace je navržená tak, aby byla pro uživatele pokud možno transparentní. Operační systém se ale musí aktivovat hned po instalaci. Když se operační systémy Windows neaktivují, nebudou moct uživatelé používat vlastní nastavení.

Zákazníci můžou k aktivaci systémů ve svých prostředí použít jeden nebo všechny tři výše popsané scénáře aktivace multilicence (Službu správy klíčů, aktivaci prostřednictvím služby Active Directory nebo klíč k vícenásobné aktivaci).

 • Kdy použít Službu správy klíčů: Služba správy klíčů představuje výchozí klíč pro klienty využívající aktivaci multilicence, a to bez ohledu na verzi Windows, kterou používají. Pokud máte síť, kde je nasazených několik verzí klientských a serverových operačních systémů Windows, budete asi chtít k jejich aktivaci používat Službu správy klíčů.

  ImportantDůležité
  Instalace Služby správy klíčů ve Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 se musí aktualizovat, aby podporovaly aktivaci klientů, na kterých běží operační systém Windows 8 nebo Windows Server 2012, případně novější. Další informace najdete v článku Je dostupná aktualizace, která do hostitelů Služby správy klíčů systémů Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 přidává podporu pro Windows 8 a pro Windows Server 2012.

  Služba správy klíčů umožňuje organizacím aktivovat systémy v síti, aniž by se musely jednotlivé počítače kvůli aktivaci produktů připojovat k serverům Microsoftu.  Aby se dala použít aktivace pomocí Služby správy klíčů, musí mít počítač opravňující licenci na operační systém (často je získaná od výrobců OEM při koupi nového počítače) a musí v systému BIOS obsahovat značku Windows.

 • Kdy použít aktivaci prostřednictvím služby Active Directory: Aktivace prostřednictvím služby Active Directory zjednodušuje proces aktivace klientů s operačním systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012, případně novějším. Navíc vyžaduje schéma služby AD DS systému Windows Server 2012 nebo novějšího.

  Samotné aktivační objekty se nedají upravovat. Správce s příslušnými oprávněními ale může pomocí rozšířených nástrojů služby AD DS zobrazit každý aktivační objekt a konfigurací seznamů řízení přístupu (ACL) pro aktivační objekty podle potřeby omezit přístup. Správci můžou aktivační objekty v případě potřeby odstraňovat. V místním klientovi může uživatel k provádění těchto funkcí používat příkazový řádek. Musí mít ale k aktivačnímu objektu oprávnění k zápisu.

 • Kdy používat klíč k vícenásobné aktivaci: Některé počítače organizace se nemusí nacházet v sítích organizace. Může jít o přenosné počítače zaměstnanců, kteří často cestují, o počítače nacházející se v pobočkách, které nemají dobré připojení k hostitelské síti, nebo o počítače, které jsou součástí extrémně zabezpečených sítí odpojených od hlavní sítě. K aktivaci těchto klientů můžete použít klíč k vícenásobné aktivaci.

  notePoznámka
  Další informace o konfiguraci a používání aktivace pomocí klíče k vícenásobné aktivaci najdete v článku Příručka pro nasazení Služby aktivace multilicencí

Službu aktivace multilicencí jde nainstalovat a používat na jakémkoli počítači s operačním systémem Windows Server 2012 nebo novějším.

Aktivace prostřednictvím služby Active Directory vyžaduje, aby byla služba AD DS na úrovni schématu systému Windows Server 2012 nebo novějšího. Jen tak půjde ukládat aktivační objekty. Řadiče domény se staršími verzemi Windows Serveru můžou klienty aktivovat, až se jejich schémata aktualizují pomocí verze nástroje Adprep.exe pro Windows Server 2012.

Služba správy klíčů se dá s použitím Správce serveru nainstalovat na libovolný počítač s operačním systémem Windows Server 2012 nebo novějším. Dá se taky nainstalovat z příkazového řádku a používat na počítačích se staršími verzemi Windows Serveru.

Služba správy klíčů se může používat k aktivaci počítačů s jakoukoli verzí Windows, které můžou být členy domény.

Bol tento článok užitočný?
(Zostávajúci počet znakov: 1500)
Ďakujeme za pripomienky

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2015 Microsoft