Skip to main content

Zvýšenie bezpečnosti
a produktivity s Windowsom 10 Enterprise

Inovatívne funkcie zabezpečenia a spravovania na podnikovej úrovni dostupné vo
Windowse 10 predstavujú dôveryhodnú platformu na ochranu proti moderným hrozbám. Používatelia tak môžu použiť zariadenie podľa vlastného výberu a byť
v ňom ešte produktívnejší.

Pozrieť

Príprava podniku na
Windows 10 ako službu

Oboznámte sa s kľúčovými funkciami Windowsu 10 určenými na spravovanie zariadení, ochranu údajov, zvýšenie odolnosti voči hrozbám, overovanie a zriaďovanie. Získajte základné zručnosti, ktoré vám umožnia využiť všetko, čo Windows 10 ponúka.

Pozrieť

Zlepšenie možností mobility základných funkcií podniku

Vďaka technickému školeniu vedenému priamo technickými odborníkmi spoločnosti Microsoft zistíte, ako využiť Windows 10 v organizácii na ochranu údajov, spravovanie mobilných zariadení a spravovanie prístupu.

Pozrieť