Globalni administratori i administratori usluge mogu da administriraju aplikaciju CRM bez licence

Važi za: CRM Online

Prema podrazumevanim postavkama, svim Office 365 globalnim administratorima i Office 365 administratorima usluge koji nemaju Microsoft Dynamics CRM Online licencu odobrena su sledeća dva nivoa dozvola u usluzi CRM Online.

 • Bezbednosna uloga administratora sistema

 • Režim administratorskog pristupa

Bezbednosna uloga administratora sistema se obično odobrava Microsoft Dynamics CRM administratorima, čime im se omogućava neograničen pristup administrativnim oblastima (Postavke), koje se koriste za upravljanje i konfigurisanje funkcija sistema Microsoft Dynamics CRM.

Režim administrativnog pristupa ograničava pristup na one oblasti sistema Microsoft Dynamics CRM koje se koriste za konfiguraciju ili prilagođavanje sistema.

Da bi se ovim administratorima omogućio pristup dodatnim oblastima, kao što su oblasti prodaje, marketinga i usluge, potrebno je dodati CRM Online licencu korisničkom nalogu Office 365 globalnog administratora ili Office 365 administratora usluge, preko portala Office 365 administrativni centar. Imajte na umu da se režim administrativnog pristupa ne može promeniti u okviru korisničkog obrasca u aplikaciji CRM Online.

 1. Prijavite se u Office 365 centar administracije, a zatim odaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici.

 2. Izaberite postojećeg korisnika sa liste. Ako želite da kreirate nove administrativne korisnike, pogledajte članke Kreiranje ili uređivanje korisnika i Dodeljivanje uloga administratora.

 3. U meniju sa desne strane odaberite stavku Uredi (Edit button).

 4. Odaberite stavku Licence i uverite se da Microsoft Dynamics CRM Online licenca nije dodeljena ovom korisniku.

  ImportantVažno
  Globalni administratori i administratori usluge Office 365 bez licence imaju pristup administrativnim oblastima aplikacije CRM Online. Međutim, ako je administratoru potreban i pristup dodatnim oblastima aplikacije CRM Online, morate izabrati CRM Online licencu za korisnika.

 5. Izaberite stavku Uloge, a zatim odaberite opciju Globalni administrator ili Ograničen administratorski pristup > Administrator usluge. Više informacija o ovim ulogama potražite u članku Dodeljivanje uloga administratora.

 6. Unesite alternativnu e-adresu, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: