Upravljanje obaveštenjima koja stižu e-poštom

Važi za: CRM Online

Tim Microsoft Dynamics CRM Online usluge redovno šalje obaveštenja putem e-pošte administratorima u vašoj Microsoft Dynamics CRM organizaciji. Jednostavan pristup pravilima poštanskog sandučeta sada vam omogućava kompletnu kontrolu nad tim ko prima ove e-poruke. Kao administrator možete da podesite pravila poštanskog sandučeta tako da automatski preusmeravaju komunikaciju putem e-pošte iz CRM Online (crmoln@microsoft.com) na dodatne primaoce koje odaberete. Na primer, možete dodate na listu primalaca:

 • osobe izvan CRM organizacije, kao što su partneri;

 • osobe unutar i izvan preduzeća.

Sva preusmerena e-pošta zadržava kontekst prvobitnog pošiljaoca, kao što je CRM Online (crmoln@microsoft.com ).

Možete da omogućite automatsko preusmeravanje obaveštenja putem e-pošte u verziji Exchange Server 2010 ili novijim verzijama. Takođe, možete da podesite automatsko preusmeravanje e-pošte u sledećim primenama:

 • Microsoft Exchange Server lokalna primena;

 • Office 365 – Exchange Online usluga.

 • Hibridna primena: Exchange Server lokalno i Office 365 pretplata uz Exchange Online

 • Primena putem e-pošte osim Exchange

Da biste saznali više, preuzmite belu knjigu: Kreiranje pravila poštanskog sandučeta

Slanje obaveštenja e-poštom za više primalaca

CRM administratori će podrazumevano primati obaveštenja o ispravkama. Možete da dodate druge korisnike koji će primati obaveštenja o ispravkama.

 1. Prijavite se u https://portal.office.com.

 2. Na Office 365 traci sa menijima odaberite karticu Administrator > CRM > Instance.

 3. Odaberite instancu koja obuhvata obaveštenja koja želite da promenite.

 4. Odaberite stavku Obaveštenja.

  Notifications button in Dynamics CRM

 5. Unesite e-adrese osoba koje treba da primaju obaveštenja o ispravkama za izabranu instancu i kliknite na dugme Sačuvaj.

Send Email Notifications in Dynamics CRM

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: