Istorija objavljivanja

Važi za: CRM Online

Ovo je stranica sa istorijom izdanja za dokumentaciju Upravljanje Microsoft Dynamics CRM Online pretplatom.

Trenutna verzija: mart 2015.

maj 2015.

mart 2015.

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Upravljanje ispravkama sistema Microsoft Dynamics CRM Online

Dodati su sledeći odeljci:

Microsoft Dynamics CRM Online Government

Dodata je nova tema.

New datacenter regions for CRM Online

Dodata je nova tema.

septembar 2014.

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Kreiranje i uređivanje instanci za više regiona

Dodata je nova tema.

Upravljanje ispravkama sistema Microsoft Dynamics CRM Online

Ažurirana sa informacijama za novi CRM Online proces ažuriranja.

Upišite se u CRM Online usluge

Dodata je nova tema.

maj 2014.

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Planovi licenciranja za Microsoft Dynamics CRM Online

Dodate informacije o novom planu licenciranja za preduzeća

Upravljanje Microsoft Dynamics CRM Online instancama

Ažurirano je nekoliko tema u ovom odeljku koje opisuju kako se instancama sistema CRM Online sada upravlja u okviru usluge CRM Online centar administracije.

Dodavanje usluga na mreži iz sistema Office 365

Dodat je ovaj novi odeljak koji pokriva način integracije ključnih Office 365 Online usluga sa CRM Online.

Decembar 2013

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Provera dostupnosti novih oblasti na traci za navigaciju

Dodata je napomena o korišćenju umanjenja prikaza kako bi se video ceo sadržaj tabele podoblasti.

oktobar 2013.

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Upravljanje ispravkama sistema Microsoft Dynamics CRM Online

Dodat je novi odeljak „Provera dostupnosti novih oblasti na traci za navigaciju“.

Provera dostupnosti novih oblasti na traci za navigaciju

Dodata je ova tema da bi se opisao novi korak koji je dodat u Post-upgrade steps for servers temu.

septembar 2013.

U sledećoj tabeli navedene su značajne promene izvršene u ovoj verziji dokumenta.

 

Nove i ažurirane teme Opis promena

Upravljanje ispravkama sistema Microsoft Dynamics CRM Online

Dodata je nova tema.

Planovi licenciranja za Microsoft Dynamics CRM Online

Dodata je nova tema.

Upravljanje obaveštenjima koja stižu e-poštom

Dodata je nova tema.

maj 2013.

Manje ispravke.

avgust 2012.

Početna verzija

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: