Migriranje sa sistema Microsoft Dynamics CRM Online na lokalnu uslugu Microsoft Dynamics CRM

Važi za: CRM Online

Ovaj dokument opisuje korake neophodne za migraciju sa instance sistema Microsoft Dynamics CRM Online na lokalnu primenu programa Microsoft Dynamics CRM 2015. Da biste dovršili migraciju, pratite korake koji su ovde predstavljeni navedenim redosledom.

ImportantVažno
Ovaj dokument podrazumeva da već imate lokalnu primenu usluge Microsoft Dynamics CRM Server 2015. Informacije o tome kako da primenite Microsoft Dynamics CRM Server 2015 potražite u odeljku Instaliranje Microsoft Dynamics CRM servera.

Da biste migrirali sa izdanja Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 na Microsoft Dynamics CRM (lokalni), morate da imate Microsoft Dynamics CRM 2015 ili noviju verziju.

Promene funkcija i prilagođavanja pri migraciji sa sistema Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 na lokalnu verziju programa Microsoft Dynamics CRM 2015

Pre nego što migrirate sa sistema Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 na lokalnu verziju programa Microsoft Dynamics CRM 2015, imajte u vidu sledeća ponašanja ili probleme. Ove karakteristike će se pojaviti nakon uvoza Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 organizacije u lokalnu primenu programa Microsoft Dynamics CRM 2015.

Sva kompletna rešenja koja zavise od funkcije uvedene u izdanju Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 biće uklonjena iz organizacije koja je pripremljena za migraciju. Na primer, to važi ako rešenje sadrži neku od sledećih funkcija:

 • Polje zbirne vrednosti koje koristi operator AVG ili grupiše podatke za sve aktivnosti koje se odnose na zapis.

 • Izračunato polje koje izračunava razliku između dva datuma korišćenjem parametara DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS ili DIFFINYEARS.

Osim toga, ne možete da izvezete pravila kreiranja ili ažuriranja zapisa iz sistema Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 u lokalnu verziju programa Microsoft Dynamics CRM 2015. Više informacija:Podešavanje pravila za automatsko kreiranje ili ažuriranje zapisa u programu CRM

Svako polje u nekompletnom rešenju koje sadrži funkciju uvedenu u izdanju Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 biće uklonjeno iz organizacije. Na primer, to važi ako polje sadrži neku od sledećih funkcija:

 • Polje zbirne vrednosti koje koristi operator AVG ili grupiše podatke za sve aktivnosti koje se odnose na zapis.

 • Izračunato polje koje izračunava razliku između dva datuma korišćenjem parametara DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS ili DIFFINYEARS.

Osim toga, javljaju se sledeća ponašanja:

 • Ne možete da izvezete pravila kreiranja ili ažuriranja zapisa iz sistema Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1 u lokalnu verziju programa Microsoft Dynamics CRM 2015. Više informacija:Podešavanje pravila za automatsko kreiranje ili ažuriranje zapisa u programu CRM

 • Zapisi sa poljima datuma i vremena sa vrednostima koje prethode 1. januaru 1900. smatraju se nevažećim i vratiće poruku o grešci, kao što je „Nevažeći datum/vreme“ „Format datuma/vremena nije važeći“ ili „Vrednost je izvan podržanog opsega“. Kada se javi ovaj problem, ne možete da otvarate obrasce, pregledate liste ni obrađujete tokove posla iz zapisa entiteta sa vrednošću datuma i vremena koja prethodi 1. januaru 1900.

Kopiranje ključa za šifrovanje CRM Online organizacije

Tokom uvoza Microsoft Dynamics CRM Online baze podataka u Microsoft Dynamics CRM (lokalni) primenu, morate da unesete ključ za šifrovanje baze podataka organizacije koji se koristi za vašu instancu sistema Microsoft Dynamics CRM Online.

 1. Prijavite se u instancu sistema Microsoft Dynamics CRM Online koju želite da migrirate kao korisnik sa bezbednosnom ulogom administratora sistema.

 2. Idite na Podešavanja > Upravljanje podacima.

 3. Odaberite stavku Šifrovanje podataka.

 4. U dijalogu „Šifrovanje podataka“ izaberite stavku Prikaži ključ za šifrovanje, u polju Trenutni ključ za šifrovanje izaberite ključ za šifrovanje i kopirajte ga u ostavu.

 5. Nalepite ključ za šifrovanje u uređivač teksta, kao na primer Beležnica.

  WarningUpozorenje
  Podrazumevano, Microsoft Dynamics CRMM generiše lozinku koja predstavlja nasumični skup Unicode znakova. Stoga, lozinku koju generiše sistem morate da sačuvate koristeći aplikaciju i datoteku koje podržavaju Unicode znakove. Pojedini uređivači teksta, kao što je Notepad, podrazumevano koriste ANSI kodiranje. Pre nego što sačuvate lozinku koristeći Notepad, izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim sa liste Šifrovanje izaberite opciju Unicode.

 6. Najbolja praksa je da sačuvate datoteku koja sadrži ključ za šifrovanje na sigurnoj lokaciji na računaru, na šifrovanom čvrstom disku.

Zahtev za rezervnom kopijom baze podataka organizacije

Da biste zatražili rezervnu kopiju Microsoft Dynamics CRM Online baze podataka, kontaktirajte Microsoft usluge za podršku za korisnike za Microsoft Dynamics CRM Online. Kontakt informacije potražite u odeljku Kontaktirajte tehničku podršku.

Vraćanje Microsoft Dynamics CRM Online baze podataka u prethodno stanje

Rezervna kopija Microsoft Dynamics CRM Online baze podataka mora da se vrati u prethodno stanje preko servera koji koristi istu ili noviju verziju platforme Microsoft SQL Server kao baza podataka koju primite. Moći ćete da zatražite željenu verziju pre nego što primite bazu podataka.

Napravite kopiju baze podataka iz usluge Microsoft Dynamics CRM Online na računar na kom je pokrenut SQL Server u ciljnoj Microsoft Dynamics CRM (lokalni) primeni. Da biste to uradili, pratite korake koji su ovde navedeni.

 1. Otvorite Microsoft SQL Server Management Studio, a zatim se povežite sa odgovarajućom instancom platforme SQL Server.

 2. U pregledaču objekata, kliknite desnim tasterom miša na stavku Baze podataka, a zatim kliknite na stavku Vrati bazu podataka u prethodno stanje.

 3. Unesite ime nove baze podataka u otvorenom okviru za tekst U bazu podataka. Ime baze podataka mora da uključuje _MSCRM u nazivu. Na primer, ime baze podataka je Contoso_MSCRM.

 4. Na stranici Opšti podaci, u odeljku Izvor, kliknite na dugme Uređaj.

 5. Kliknite na dugme za pregledanje u okviru opcije Uređaj. Otvoriće se prozor Izbor uređaja za rezervne kopije.

 6. U prozoru Izbor uređaja za rezervne kopije kliknite na dugme Dodaj da biste otvorili prozor Pronalaženje rezervne kopije datoteke.

 7. Izaberite datoteku koju želite da koristite za operaciju vraćanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prozor Izbor uređaja za rezervne kopije.

 9. Označite polje za potvrdu u koloni Vraćanje u prethodno stanje pored opcije podešavanje rezervne kopije.

 10. Kliknite na dugme U redu da biste započeli proces vraćanja.

Primena najnovijih ispravki na lokalnu primenu programa CRM

Morate da primenite najnovije ispravke za Microsoft Dynamics CRM (lokalni) pre nego što uvezete CRM Online bazu podataka. Više informacija: Microsoft Dynamics CRM 2015 – ispravke i hitne ispravke

Uvoz CRM Online baze podataka u lokalnu primenu programa CRM

Trajanje uvoza baze podataka organizacije zavisi od nekoliko faktora. Ovi faktori uključuju veličinu baze podataka koju uvozite, broj korisnika i hardver korišćen za uvoz.

noteBeleška
Procedura koja je ovde opisana koristi Microsoft Dynamics CRM Menadžer za primenu. Menadžer za primenu je proširenje MMC konzole koje je uključeno u Microsoft Dynamics CRM Server. Osim toga, za uvoz možete da koristite Windows PowerShell komande. Više informacija: Uvoz CRM organizacije

Da biste uvezli organizaciju, morate da imate ulogu Administrator primene Microsoft Dynamics CRM.

 1. Na platformi Microsoft Windows Server koja koristi ulogu servera Microsoft Dynamics CRM Server Alatke za primenu, pokrenite alatku Menadžer za primenu (DMSnapin.msc).

 2. Pokrenite Čarobnjak za uvoz organizacije. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Organizacije, a zatim kliknite na dugme Uvezi organizaciju.

  noteBeleška
  Primićete poruku ako pokušate da uvezete u verziju Microsoft Dynamics CRM (lokalni) koja dozvoljava samo jednu organizaciju po primeni. Poruka vas obaveštava da ćete ovim postupkom deaktivirati, ali ne i izbrisati, postojeću organizaciju.

 3. Izaberite SQL Server i bazu podataka. U prozoru Izaberite SQL Server izaberite Microsoft SQL Server na kom je baza podataka organizacije vraćena u prethodno stanje na listi SQL Server, a zatim izaberite bazu podataka organizacije na listi Baza podataka organizacije. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Navedite ime organizacije. Unesite ime za prikaz i ime za organizaciju u prozoru Navođenje podešavanja organizacije. Ime za prikaz će se prikazivati u Microsoft Dynamics CRM aplikacijama. Jedinstveno ime baze podataka će se koristiti kao ime baze podataka na platformi SQL Server i nalaziće se u sklopu URL adrese za klijentske aplikacije. Imajte u vidu da vrednosti koje unesete ne moraju da se podudaraju sa imenima koja ste koristili u sistemu Microsoft Dynamics CRM Online. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Navedite Microsoft SQL Server Reporting Services server. U prozoru Navođenje servera za usluge izveštavanja otkucajte URL adresu za Usluge za izveštavanje server za organizaciju u polju URL adresa servera za izveštaje. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite metod za mapiranje korisnika. Mapirajte korisnike iz Microsoft Dynamics CRM Online primene u Microsoft Dynamics CRM (lokalni) primenu. Korisnici moraju da postoje u sistemu Active Directory za Microsoft Dynamics CRM (lokalni) primenu. Čarobnjak za uvoz organizacije ne kreira korisnike automatski. Da bi dovršio mapiranje, korisnik koji pokreće operaciju uvoza mora da bude mapiran kao korisnik u usluzi Microsoft Dynamics CRM. Više informacija o postupku mapiranja korisnika potražite u odeljku Uvoz organizacije.

 7. U prozoru „Sistemske provere“ primate rezultate nekoliko provera dijagnoze okruženja. Ako primite crveno upozorenje, problem mora da se reši pre dovršavanja čarobnjaka. Ako primite žuto upozorenje, možete da nastavite sa uvozom. Kliknite na dugme Dalje.

  Zbog razlika u verzijama između sistema Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Dynamics CRM (lokalni), može da se prikaže upozorenje. Upozorenje je očekivano i, u većini slučajeva, neće sprečiti dovršavanje uvoza. Nakon uspešnog dovršavanja koraka u ovom dokumentu, kreiranje verzija će biti ispravno.

 8. Započnite uvoz. Uverite se da su informacije u prozoru „Spremno za uvoz“ tačne, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

 9. Dovršite uvoz. Po završetku uvoza će se pojaviti prozor „Uvoz organizacije“. Kliknite na dugme Prikaži datoteku evidencije da biste videli datoteku evidencije koja je kreirana tokom uvoza. Ako je uvoz uspešan, kliknite na stavku Završi.

  Evidencija uvoza se skladišti u fascikli C:\Documents and Settings\\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs.

 10. Aktiviranje šifrovanja

  1. Kao korisnik sa privilegijama bezbednosne uloge administratora sistema prijavite se u organizaciju koja je upravo uvezena, a zatim izaberite stavke: Postavke > Upravljanje podacima.

  2. Odaberite stavku Šifrovanje podataka.

  3. U polje Aktiviraj ključ za šifrovanje unesite ključ za šifrovanje koji ste prethodno kopirali, a zatim izaberite stavku Aktiviraj.

  4. U poruci za potvrdu izaberite dugme U redu i zatim izaberite dugme Zatvori da biste napustili stranicu „Šifrovanje podataka“.

  5. Preporučujemo vam da kopirate ključ na bezbedno mesto.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Show: