Promena tipa instance

Važi za: CRM Online

Možete da odlučite da je vaš posao prilagođavanja razvijen i testiran na instanci sandbox okruženja sada spreman da ide uživo. Lako možete da promenite tip instance na „Proizvodnja“, tako da svi korisnici mogu da pristupe vašoj CRM organizaciji. Kada konfigurišete ili uredite instancu, možete da je prebacite sa:

  • Iz produkcije u Sandbox

  • Iz Sandbox okruženja u Produkciju

Prebacivanje instance ne menja broj kupljenih licenci. Pregledajte odeljak Ograničenja licence da biste dobili informacije o tome kako prebacivanje može da utiče na dodelu licence.

noteBeleška
Opcija prebacivanja između instanci biće dostupna ubrzo nakon objavljivanja izdanja Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ispravka 1.

Promena instance

  1. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora ili CRM sistemskog administratora.

  2. Izaberite stavke Administrator > CRM.

  3. Izaberite karticu Instance.

  4. Izaberite željenu instancu, a zatim odaberite Uredi. Ako je ovo nova instanca, odaberite Konfiguriši.

  5. U odeljku Tip instance, odaberite tip instance, a zatim odaberite Dalje.

  6. Pregledajte postavke, a zatim odaberite opciju Sačuvaj.

Ograničenja licence

Pregledajte sledeću tabelu da biste videli kako promena tipa instance utiče na CRM Online licence.

 

Scenario Rezultat Napomene

Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Imate neiskorišćene Sandbox licence.

Koristi se Sandbox licenca.

Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte odeljak Upravljanje CRM Online Sanbox instancama.

Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Nemate neiskorišćene Sandbox licence. Imate neiskorišćene proizvodne licence.

Koristi se proizvodna licenca.

Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte odeljak Upravljanje CRM Online Sanbox instancama.

Prebacivanje sa proizvodne instance na Sandbox. Nemate neiskorišćene sandbox ili proizvodne licence.

Proizvodna instanca se prebacuje na Sandbox. Nećete moći da prebacite ovo na proizvodnu instancu.

Instance sandbox okruženja imaju posebne funkcije, poput uspostavljanja početnih vrednosti i režima administracije. Pogledajte odeljak Upravljanje CRM Online Sanbox instancama.

Prebacivanje sa instance sandbox okruženja na proizvodnu. Imate neiskorišćene proizvodne licence.

Koristi se proizvodna licenca. Instanca sandbox okruženja postaje dostupna.

Prebacivanje sa instance sandbox okruženja na proizvodnu. Nemate neiskorišćene proizvodne licence.

Moraćete da kupite licencu za proizvodne instance.

Pogledajte odeljak Dodavanje instance u pretplatu.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: