Prilagođavanje za Microsoft Dynamics CRM Online

Važi za: CRM Online

Možete da prilagodite Microsoft Dynamics CRM Online tako da više odgovara delatnosti, nomenklaturi i jedinstvenim poslovnim procesima vaše organizacije tako što ćete prilagoditi uslugu. Možete da primenite prilagođavanja bez podrške programera korišćenjem alatki koje su deo usluge. Više informacija: Customizing CRM 2015 for online and on-premises

Sledeća tabela prikazuje primere prilagođavanja.

 

Prilagođavanje Definicija Razlog prilagođavanja

Entitet

Stavka sa svojstvima koje pratite, kao što je ugovor ili nalog. Za entitete možete da pratite svojstva kao što su ime preduzeća, lokacija, proizvodi, e-pošta i telefon.

Možete da kreirate ili izmenite ime svojstva za entitet koji vaša organizacija želi da prati.

Tok posla

Skup pravila koja se pokreću na zahtev ili se pokreću za automatski rad.

Možete da kreirate ili izmenite tokove posla tako da funkcionišu u skladu sa načinom na koji vaša organizacija radi. Na primer, prilagođeni tok posla može automatski da šalje obaveštenja e-poštom vlasniku naloga kada se određeni uslov ili kombinacija uslova ispune.

Polje

Svojstvo entiteta, kao što je ime preduzeća.

Možete da definišete svojstva entiteta koja želite da pratite.

Obrazac

Skup polja sa podacima za navedeni entitet koji se podudara sa stavkama koje organizacija prati za entitet, na primer, skup polja sa podacima koji prate prethodne narudžbine klijenta uz određene datume ponovnog naručivanja.

Možete da kreirate novi obrazac na osnovu postojećeg obrasca, a zatim da prilagodite obrazac tako da odgovara potrebama vaše organizacije.

Interfejs

Dugmići, oznake i kontrole korisničkog interfejsa.

Ako korisnici u organizaciji smatraju da termin Primeni više odgovara od termina Idi, na primer, možete da promenite sve dugmiće Idi tako da budu dugmići Primeni.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Show: