Davanje korisničkog pristupa sistemu Microsoft Dynamics CRM Online kao Microsoft Online usluzi

Važi za: CRM Online

Da biste omogućili korisnicima upotrebu programa Microsoft Dynamics CRM Online, morate da obavite neke administrativne zadatke na portalu Office 365 administrativni centar—koje generalno obavljate samo jednom—posle čega slede administrativni zadaci u programu CRM Online.

CRM Online je pretplata na uslugu na mreži. Kada ste se prijavili za ovu uslugu, dobili ste skup licenci uz pretplatu, po jednu za svakog korisnika. Možete kupiti dodatne licence ako vam budu potrebne.

Kao što je opisano u prvom koraku koji sledi, na portalu Office 365 administrativni centar, prijavite svoje korisnike tako da budu prepoznati u okruženju Microsoft Online Services okruženje, dodelite licencu svakom korisniku, a zatim dodelite administrativne uloge korisnicima kojima namenite te uloge. Više informacija: Dodeljivanje uloga administratora

U programu CRM Online, popunite uslugu podacima vaše organizacije, uključujući korisnike i njihove bezbednosne uloge, poslovne jedinice i sve postojeće CRM podatke koje želite da uvezete iz drugih aplikacija ili usluga. Ako vaša organizacija koristi poslovne jedinice, dodelite korisnike odgovarajućim poslovnim jedinicama, a zatim dodelite bezbednosnu ulogu svakog korisniku. CRM Online uključuje unapred definisane bezbednosne uloge koje prikupljaju skup korisničkih dozvola radi lakšeg upravljanja bezbednošću korisnika. Organizacija može da definiše dodatne uloge ili uredi unapred definisane bezbednosne uloge da bi zadovoljila svoje jedinstvene bezbednosne potrebe. Za više informacija o bezbednosnim ulogama u CRM Online, pogledajte Control data access.

ImportantVažno
Korisnici nemaju pristup programu CRM Online sve dok im ne bude dodeljena bar jedna bezbednosna uloga. Pogledajte odeljak Drugi korak: Dodela bezbednosnih uloga u sistemu CRM Online.

Razlike između administrativnih uloga Microsoft Online Services okruženja i bezbednosnih uloga sistema CRM Online

Administrativne uloge su dostupne za dodelu korisnicima na portalu Office 365 portal za administratore. Administrativne uloge pokrivaju skup prava i dozvola koje se odnose na upravljanje pretplatom na uslugu, kao što je dodavanje korisnika i dodeljivanje licenci. Uloga globalnog administratora ima prava na kontrolu svakog aspekta pretplate, kao i na dodavanje pretplata na druge usluge na mreži. Uloga administratora lozinki ima pravo da ponovo podešava korisničke lozinke, kreira zahteve za uslugu i prati uslugu.

Bezbednosne uloge se dodeljuju u okviru programa CRM Online i pokrivaju prava i aspekte vezane za dozvole, na primer dozvola za ažuriranje zapisa ili za izdavanje prilagođavanja.

Uloge su slične po tome što obe vrste sadrže prikupljene skupove dozvola koje omogućavaju pristup nekim stavkama, a ne i drugima i koje omogućavaju izvršenje nekih radnji, a ne i drugih. Uloge se razlikuju po tome što se prva odnosi na upravljanje pretplatom, a ne na samu uslugu, a druga se odnosi samo na uslugu.

Upotreba uloga je moćan način da se grupiše skup prava koja su zajednička za radno mesto ili poslovnu jedinicu. Na ovaj način, administrator može da odobri čitav skup dozvola korisnicima jednostavno dodeljivanjem korisnika ili grupe korisnika datoj ulozi.

Pretplata vaše organizacije na CRM Online pruža pristup portalu Office 365 administrativni centar preko naloga globalnog administratora. Globalni administrator upravlja svakim aspektom pretplate i može da doda pretplate na druge Microsoft Online Services.

Kao globalnom administratoru za vašu organizaciju, jedan od prvih vaših koraka je kreiranje korisnika na portalu Office 365 administrativni centar. Time se korisnici registruju u sistemu i omogućava im se da imaju licencu za korišćenje usluga koje su dostupne u okviru orkuženja usluge na mreži. Vi odlučujete o tome koju uslugu želite da korisnici imaju tako što ćete dodeliti licencu za tu uslugu korisniku. Za uputstva o kreiranju korisnika u Microsoft Online Services okruženje, pogledajte Kreiranje ili uređivanje korisnika u Office 365. Za uputstva za dodeljivanje licence korisniku, pogledajte Dodelite ili uklonite licence, ili pogledajte listu nelicenciranih korisnika.

Tokom faze planiranja, možda ste identifikovali skup ključnih administrativnih uloga koje želite da popunite. Više informacija: Plan za primenu i administraciju programa Microsoft Dynamics CRM Online. Pošto administrativne uloge pokrivaju administrativne poslove kada globalni administrator nije dostupan, najbolja praksa je da se ove uloge dodele korisnicima, uključujući dodeljivanje uloge globalnog administratora još jednom korisniku. Više informacija: Dodeljivanje uloga administratora i Dozvole u Office 365.

Nakon što podesite korisnika na portalu Office 365 administrativni centar, taj korisnik dobija poziv putem e-pošte sa vezom i lozinkom za Microsoft Online Services okruženje. Akreditivi u pozivu pružaju pristup portalu i dokumentaciji. Međutim, korisnici koji dobiju ove pozive ne mogu da pristupe programu CRM Online sve dok ne završite drugi korak u ovom procesu.

Drugi korak: Dodela bezbednosnih uloga u sistemu CRM Online

Prijavite se na CRM Online i dodajte poslovne jedinice (ako je vašoj organizaciji potrebno više od jedne poslovne jedinice) i dodelite bezbednosne uloge i poslovne jedinice korisnicima. Korisnici koje ste registrovali u usluzi na mreži u prvom koraku automatski se dodaju programu CRM Online. Nakon što dodelite barem jednu bezbednosnu ulogu korisniku, taj korisnik može da klikne na link u pozivu iz e-pošte, unese akreditive i započne korišćenje CRM Online. Više informacija: Manage users i Set up a CRM organization.

ImportantVažno
Pre nego što počnete dodavanje informacija programu CRM Online, preporučujemo da isključite ili onemogućite blokator iskačućih prozora pregledača. Blokatori iskačućih prozora mogu da blokiraju dijaloge za unos podataka u programu CRM Online. Za više informacija o pretraživaču i drugim podešavanjima za poboljšani učinak proizvoda, pogledajte Key preparation and configuration tasks.

Možda imate CRM podatke u drugim sistemima. U fazi planiranja ste razmotrili kako ćete uvesti te podatke. Pre nego što pozovete korisnike u CRM Online, proverite da li ste završili proces preseljenja podataka. Više informacija: Uvoz podataka u Microsoft Dynamics CRM Online i Import data (all record types).

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: