Zahtevi za Microsoft Dynamics CRM Online

Važi za: CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online obezbeđuje sledeće opcije za pristup CRM podacima:

  • Veb pregledač. Ne morate da instalirate nikakav program da biste pokrenuli CRM Online sa računara koji ima podržani Veb pregledač.

  • Microsoft Dynamics CRM za Outlook. Programski dodatak Outlook obezbeđuje kompletan skup CRM mogućnosti odmah u okviru programa Microsoft Office Outlook.

  • Microsoft Dynamics CRM za telefone i CRM za tablete. Lake aplikacije koje vam omogućavaju da pristupite CRM podacima na skoro svakom Veb pregledaču preko tableta, pametnog telefona ili računara na kom nije instaliran Windows.

Koristite uobičajen Veb pregledač, kao što su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ili Apple Safari za pregledanje, dodavanje ili uređivanje informacija skladištenih u CRM Online bazi podataka organizacije. Za više informacija o podržanim veb pregledačima i zahtevima hardvera, pogledajte Microsoft Dynamics CRM web application requirements

Dynamics CRM za Outlook je besplatni programski dodatak koji omogućava pristup usluzi CRM Online u Outlook korisničkom interfejsu. Možete da preuzmete programski dodatak Dynamics CRM za Outlook u okviru usluge CRM Online tako što ćete izabrati stavku Preuzmite CRM za Outlook na traci sa porukama.

Za informacije o upotrebi Dynamics CRM za Outlook, pogledajte Microsoft Dynamics CRM for Outlook hardware requirements i Microsoft Dynamics CRM for Outlook software requirements

Za instrukcije o kompletnoj instalaciji i konfiguraciji, pogledajte Set up CRM for Outlook

Korisnici mogu da rade u programu CRM Online pomoću podržanog pregledača na mobilnom uređaju ili koristeći Microsoft Dynamics CRM za telefone. Za više informacija o mobilnom iskustvu u CRM Online, pogledajte Set up CRM for phones i Set up CRM for tablets

Microsoft Dynamics CRM proširuje mogućnosti lokalnih verzija programa Microsoft Office ili Microsoft Office 365 i integriše se sa programom Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. Za više informacija o podržanim verzijama Microsoft Office, pogledajte Podržane verzije programa Microsoft Office.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: