Kreiranje korisnika i dodela Microsoft Dynamics CRM Online bezbednosnih uloga

Važi za: CRM Online

Office 365 administrativni centar se koristi za kreiranje korisničkih naloga za svakog korisnika kom je potreban pristup usluzi CRM Online. Korisnički nalog služi za registraciju korisnika u aplikaciji Microsoft Online Services okruženje. Osim registracije u okviru usluge na mreži, korisničkom nalogu mora da bude dodeljena licenca da bi korisnik imao pristup usluzi. Kada dodelite korisniku ulogu globalnog administratora ili administratora usluga u usluzi Microsoft Online Services okruženje, imajte na umu da se time korisniku automatski dodeljuje bezbednosna uloga administratora sistema u programu Microsoft Dynamics CRM. Više informacija: Razlike između administrativnih uloga Microsoft Online Services okruženja i bezbednosnih uloga sistema CRM Online

Kreiranje korisničkog naloga

Kada kreirate korisnički nalog u usluzi Office 365 administrativni centar, sistem generiše korisnički ID i privremenu lozinku za korisnika. Imate opciju da dozvolite da usluga šalje e-poruke korisniku kao čist tekst. Iako je lozinka privremena, možete da razmotrite kopiranje informacija za slanje korisniku preko bezbednijeg kanala, kao na primer sa usluge e-pošte koja može digitalno da šifruje sadržaj. Detaljna uputstva za kreiranje Microsoft Online Services korisničkog naloga potražite u odeljku Kreiranje ili uređivanje korisnika u Office 365.

noteBeleška
Kada kreirate korisnika i dodelite licencu u usluzi Office 365 administrativni centar, korisnik se kreira i u usluzi CRM Online. Proces sinhronizacije između usluga Office 365 administrativni centar i CRM Online može da potraje nekoliko minuta.

Unošenjem ID-a korisnika i lozinke, korisnik može da pristupi usluzi Office 365 administrativni centar da bi video informacije o usluzi. Međutim, korisnik neće imati pristup za CRM Online dok mu ne dodelite najmanje jednu CRM Online bezbednosnu ulogu.

TipSavet
Da biste nametnuli trenutnu sinhronizaciju između usluga Office 365 administrativni centar i CRM Online, preduzmite sledeće:

 • Odjavite se iz usluge CRM Online i sa portala Office 365 administrativni centar.

 • Zatvorite sve otvorene prozore pregledača za CRM Online i Office 365 administrativni centar.

 • Ponovo se prijavite u CRM Online i u Office 365 administrativni centar.

Dodavanje licence korisničkom nalogu

Možete da dodelite licencu korisniku kada kreirate korisnički nalog ili to možete da uradite kasnije. Morate da dodelite licencu svakom korisničkom nalogu za koji želite da ima pristup usluzi na mreži.

Detaljna uputstva potražite u članku Dodeljivanje, ponovno dodeljivanje ili uklanjanje licence.

ImportantVažno
Licencirani korisnici moraju da imaju najmanje jednu Microsoft Dynamics CRM bezbednosnu ulogu da bi pristupili usluzi CRM Online.

Više informacija o licencama korisnika

 • Softver Microsoft Dynamics CRM Online koristi korisničke licence da obezbedi pristup organizaciji. Potrebna vam je jedna korisnička licenca po osobi sa aktivnim zapisom o korisniku koji se prijavljuje na organizaciju.

 • Kada dodajete novu osobu, obrazac Kreiranje novog korisničkog naloga prikazuje broj dostupnih korisničkih licenci. Ako dostignete ograničenje, dugme Kreiraj više nije dostupno. Dodatne licence možete da dodate tako što ćete izabrati stavku Kupite usluge u meniju sa leve strane u usluzi Office 365 administrativni centar.

 • Neprihvatljivi poziv zahteva korisničko licencu dok poziv ne istekne dve nedelje nakon što je izdat.

 • Ako imate više korisničkih licenci koje koristite, obratite se podršci da smanjite broj licenci. Ne možete da smanjite broj licenci na manje od trenutnog broja koje koristite ili na manje nego što ponuda dozvoljava. Promene se odražavaju u sledećem ciklusu fakturisanja.

 • Svaka licenca za korisnika zahteva jedinstveni Microsoft nalog, a svaki korisnik koji se prijavljuje na uslugu Microsoft Dynamics CRM mora da ima licencu. Većina pretplata na CRM obuhvata određeni broj korisničkih licenci.

Dodeljivanje bezbednosne uloge korisniku

Bezbednosne uloge kontrolišu korisnički pristup podacima koristeći skup nivoa i dozvola pristupa. Kombinacija nivoa pristupa i dozvola koji su uključeni u određenu bezbednosnu ulogu ograničava prikaz podataka za korisnika, kao i interakciju sa tim podacima.

Microsoft Dynamics CRM Online obezbeđuje podrazumevani skup bezbednosnih uloga. Ako je neophodno za organizaciju, možete da kreirate nove bezbednosne uloge tako što ćete urediti neku od podrazumevanih bezbednosnih uloga i sačuvati je pod drugim imenom.

Korisniku možete da dodelite više bezbednosnih uloga. Uticaj više bezbednosnih uloga je kumulativan, što znači da korisnik ima dozvole povezane sa svim bezbednosnim ulogama koje su mu dodeljene.

Bezbednosne uloge su povezane sa poslovnim jedinicama. Ako ste kreirali poslovne jedinice, samo bezbednosne uloge koje su povezane sa poslovnom jedinicom su raspoložive za korisnike u toj poslovnoj jedinici. Možete da koristite ovu funkciju da biste ograničili pristup podacima samo na podatke koje poseduje poslovna jedinica.

Više informacija o razlikama između Microsoft Online Services administratorskim ulogama i CRM Online bezbednosnim ulogama potražite u članku Davanje korisničkog pristupa sistemu Microsoft Dynamics CRM Online kao Microsoft Online usluzi.

ImportantVažno
Morate da dodelite najmanje jednu bezbednosnu ulogu svakom CRM Online korisniku. Usluga ne dozvoljava pristup korisnicima koji nemaju najmanje jednu bezbednosnu ulogu. Čak i ako je korisnik član tima koji ima sopstvene bezbednosne privilegije, korisnik neće moći da vidi određene podatke i može iskusiti i druge probleme kada pokuša da koristi sistem.

U CRM Online:

 1. Idite na Postavke > Bezbednost. (Kako da stignem tamo?)

 2. Odaberite stavke Bezbednost > Korisnici.

 3. Sa liste izaberite korisnika (ili korisnike) kojem želite da dodelite bezbednosnu ulogu.

 4. Odaberite stavku Upravljanje ulogama.

  Prikazuju se samo bezbednosne uloge dostupne za poslovnu jedinicu datog korisnika.

 5. U dijalogu Upravljanje ulogama korisnika izaberite bezbednosne uloge za korisnike, a zatim odaberite U redu.

(opcionalno) Dodela administratorske uloge

Možete da delite Microsoft Online Services okruženje administratorske zadatke između nekoliko ljudi tako što ćete dodeliti Microsoft Online Services okruženje administratorske uloge korisnicima koje izaberete za izvršavanje svake uloge. Možda ćete odlučiti da dodelite globalnu administratorsku ulogu drugoj osobi u organizaciji onda kada vi niste dostupni.

Ima pet Microsoft Online Services okruženje administratorskih uloga uz promenljive nivoe dozvola. Na primer, administratorska uloga za ponovno postavljanje lozinke može samo ponovo da postavlja lozinke. Administratorska uloga za upravljanje korisnicima može ponovo da postavi lozinku, kao i da dodaje, uređuje ili briše korisničke naloge, a globalna administratorska uloga može da dodaje pretplate za uslugu na mreži za organizacije i može da upravlja svim aspektima pretplata. Detaljne informacije o Microsoft Online Services administratorskim ulogama potražite u članku Dodeljivanje uloga administratora.

noteBeleška
Microsoft Online Services okruženje uloge administratora su važeće samo za aspekte upravljanja pretplatama na uslugu na mreži. Ove uloge ne utiču na dozvole u okviru usluge CRM Online.

Omogućavanje ili onemogućavanje korisnika

Da biste omogućili korisnika, dodelite licencu korisniku i dodajte ga u bezbednosnu grupu koja je povezana sa instancom usluge CRM Online. Ako omogućite korisnika koji je bio onemogućen, morate da pošaljete korisniku novi poziv za pristup sistemu.

Da biste onemogućili korisnika, uklonite licencu korisniku ili ga uklonite iz bezbednosne grupe koja je povezana sa instancom usluge CRM Online. Uklanjanje korisnika iz bezbednosne grupe ne uklanja licencu korisnika. Ako želite da licenca bude dostupna drugom korisniku, morate da uklonite licencu onemogućenom korisniku.

noteBeleška
Uklanjanje svih bezbednosnih uloga za korisnika sprečava da se korisnik ponovo prijavi i pristupi usluzi CRM Online. Međutim, to ne uklanja licencu korisnika i korisnik ostaje na listi omogućenih korisnika za CRM Online. Uklanjanje bezbednosnih uloga korisnika nije preporučeni metod za uklanjanje pristupa usluzi CRM Online.

Morate biti član odgovarajuće uloge administratora da biste izvršili ove zadatke. Više informacija: Dodeljivanje uloga administratora

 1. Idite do Office 365 centra administracije i prijavite se.

 2. Odaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici i izaberite korisnika.

 3. U meniju sa desne strane, u okviru „Dodeljena licenca“, odaberite stavku Uredi.

 4. U okviru opcije Dodeli licence, označite polje za potvrdu Microsoft Dynamics CRM Online. Odaberite stavku Sačuvaj.

 5. U usluzi Office 365 administrativni centar odaberite stavku Grupe.

 6. Odaberite bezbednosnu grupu koja je povezana sa vašom CRM Online organizacijom.

 7. U meniju sa desne strane, u okviru „Bezbednosna grupa“, odaberite stavku Uređivanje članova.

 8. Odaberite stavku Dodaj člana, unesite i izaberite imena članova koje želite da dodate u bezbednosnu grupu, a zatim odaberite stavku Dodaj.

  Da biste dodali više korisnika, pogledajte: masovno dodavanje korisnika u Office365 grupe.

 1. U usluzi Office 365 administrativni centar odaberite stavku Korisnici > Aktivni korisnici i izaberite korisnika.

 2. U meniju sa desne strane, u okviru Dodeljena licenca, odaberite stavku Uredi.

 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu Microsoft Dynamics CRM Online, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

 1. U usluzi Office 365 administrativni centar odaberite stavku Grupe.

 2. Odaberite bezbednosnu grupu koja je povezana sa vašom CRM Online organizacijom.

 3. U meniju sa desne strane, u okviru „Bezbednosna grupa“, odaberite stavku Uređivanje članova.

 4. Izaberite članove koje želite da uklonite iz bezbednosne grupe, a zatim odaberite stavku Ukloni iz grupe.

noteBeleška
Korisnike možete da brišete i u usluzi Office 365 administrativni centar. Kada uklonite korisnika iz pretplate, licenca dodeljena tom korisniku automatski postaje dostupna za dodeljivanje drugom korisniku. Ako želite da korisnik i dalje ima pristup drugim aplikacijama kojima upravljate pomoću Office 365, na primer aplikacijama Microsoft Exchange Online ili Microsoft SharePoint, ne brišite ih kao korisnike. Umesto toga, jednostavno uklonite Microsoft Dynamics CRM licencu koju ste mu dodelili.

noteBeleška
Kada se odjavite sa usluge Office 365 administrativni centar, ne odjavljujete se iz usluge CRM. To morate uraditi zasebno.

TipSavet
Da biste nametnuli trenutnu sinhronizaciju između usluga Office 365 administrativni centar i CRM Online, preduzmite sledeće:

 • Odjavite se iz usluge CRM Online i sa portala Office 365 administrativni centar.

 • Zatvorite sve otvorene prozore pregledača za CRM Online i Office 365 administrativni centar.

 • Ponovo se prijavite u CRM Online i u Office 365 administrativni centar.

Kreiranje neinteraktivnog korisničkog naloga

Neinteraktivni korisnik nije „korisnik“ u tipičnom smislu te reči – to nije osoba već režim pristupa koji se kreira uz korisnički nalog. Koristi se za programski pristup za CRM između aplikacija. Neinteraktivni korisnički nalog omogućava da ove aplikacije ili alatke, kao što je CRM konektor za ERP, potvrde identitet i pristupe usluzi Microsoft Dynamics CRM Online, bez licence za Microsoft Dynamics CRM Online. Za svaku instancu usluge Microsoft Dynamics CRM Online možete da kreirate do pet neinteraktivnih korisničkih naloga.

Morate da imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili ekvivalentne dozvole u sistemu Microsoft Dynamics CRM da biste mogli da kreirate neinteraktivnog korisnika. Prvo ćete kreirati korisnički nalog u sistemu Office 365, a zatim u usluzi Microsoft Dynamics CRM Online izaberite neinteraktivni režim pristupa za nalog.

 1. Kreiranje korisničkog naloga u usluzi Office 365 administrativni centar.

  Obavezno dodelite nalogu licencu za CRM Online.

 2. Idite na CRM Online.

 3. Idite na Postavke > Bezbednost. (Kako da stignem tamo?)

 4. Odaberite stavke Korisnici > Omogućeni korisnici, a zatim dodirnite ili kliknite na puno ime korisnika.

 5. U korisničkom obrascu se pomerite se do odeljka Informacije o licenci za klijentski pristup (CAL) i izaberite opciju Neinteraktivan za „Režim pristupa“.

  Zatim morate da uklonite licencu za CRM Online sa naloga.

 6. Idite u uslugu Office 365 administrativni centar.

 7. Izaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici.

 8. Odaberite neinteraktivan korisnički nalog i u meniju sa desne strane, u okviru Dodeljena licenca, odaberite stavku Uredi.

 9. Opozovite izbor u polju za licencu za CRM Online i odaberite stavku Sačuvaj.

 10. Vratite se na CRM Online i potvrdite da je Režim pristupa za neinteraktivni korisnički nalog i dalje postavljen na vrednost Neinteraktivni.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: