Dodavanje usluga na mreži iz sistema Office 365

Važi za: CRM Online

Integrisanje Microsoft Office 365 sa Microsoft Dynamics CRM Online je odličan način da se proširi upravljanje vašim odnosima sa klijentima uz usluge u oblaku: lako održavanje, šira dostupnost i bolja koordinacija putem višestrukih uređaja.

Office 365 services

Sledeće teme nude informacije o tome kako integrisati Exchange Online, SharePoint Online i Lync Online u Microsoft Dynamics CRM Online. Više informacija, uključujući kako pokrenuti Office 365 probnu verziju, kako upravljati sinhronizacijom korisničkih naloga i kako naći dodatne resurse, mogu da se nađu na belom papiru Vodič za integraciju: Microsoft Dynamics CRM Online i Office 365.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: