Smernice i obaveštenja za CRM Online

Važi za: CRM Online

Kompanija Microsoft redovno održava i ažurira Microsoft Dynamics CRM Online kako bi osigurala bezbednost, performanse i dostupnost, kao i pružila nove funkcije i funkcionalnosti. Microsoft povremeno odgovara i na incidente usluga. Za svaku od ovih aktivnosti, CRM administrator za vašu organizaciju prima obaveštenja putem e-pošte. Tokom incidenta usluge, CRM Online predstavnik korisničke službe može da poziva i odgovara putem e-pošte.

Ako niste sigurni ko je vaš CRM administrator, pogledajte članak Pomoć i obuka: Potražite CRM administratora ili korisničku podršku.

Ako želite da promenite primaoca e-poruka, pogledajte članak Upravljanje obaveštenjima koja stižu e-poštom.

Ako ste vi CRM administrator, možete da vidite i najnoviji status ažuriranja i incidenata na stranici ispravnosti usluge Microsoft Office 365. Da biste saznali kako da dođete do stranice ispravnosti usluge Office 365, pogledajte Prikaz statusa usluga.

Da biste saznali više o svakom tipu aktivnosti održavanja i ažuriranja, kao i o komunikacijama koje vaša organizacija prima, kliknite na neku od sledećih stavki ili se pomerite nadole:

Planirano održavanje

Planirano održavanje obuhvata ažuriranja i izmene usluge CRM Online koje služe za to da poboljšaju stabilnost, pouzdanost i performanse. Te promene mogu da obuhvataju:

 • Ažuriranja hardvera ili infrastrukture

 • Integraciju usluga, kao što su nove verzije usluga Office 365 ili Microsoft Azure

 • Izmene usluge CRM Online i ažuriranja softvera

 • Manja ažuriranja usluge CRM Online koja se izvršavaju otprilike 10 puta godišnje

Kako da saznam za planirano održavanje?

Vaša organizacija prima e-poruku „Planirano održavanje“ pet dana pre planiranog održavanja. Ove e-poruke se šalju svim CRM Online administratorima sistema u svakoj CRM Online instanci koja je zakazana za planirano održavanje.

Raspored i status aktivnosti planiranog održavanja možete da vidite i na stranici ispravnosti usluge Office 365. Da biste saznali kako da dođete do stranice ispravnosti usluge Office 365, pogledajte Prikaz statusa usluga.

Neplanirano održavanje

S vremena na vreme, CRM Online neminovno nailazi na neplanirane probleme koji zahtevaju promene da bi se osigurala dostupnost. Microsoft se trudi da tokom takvih događaja obavesti korisnike o tome u meri u kojoj je to moguće. Budući da ne mogu da se predvide, ovi događaji se ne smatraju planiranim održavanjem.

Kako da saznam za neplanirano održavanje?

Vaša organizacija prima e-poruku „Neplanirano održavanje“. Ove e-poruke se šalju svim CRM Online administratorima sistema u svakoj CRM Online instanci koja je obuhvaćena neplaniranim održavanjem.

Status trenutnih aktivnosti neplaniranog održavanja možete da vidite i na stranici ispravnosti usluge Office 365. Da biste saznali kako da dođete do stranice ispravnosti usluge Office 365, pogledajte Prikaz statusa usluga.

Bezbednosne ispravke

CRM Online tim redovno preduzima sledeće radnje da bi osigurao bezbednost sistema:

 • Skeniranja usluge radi identifikovanja mogućih bezbednosnih ranjivosti

 • Procene usluge radi osiguravanja efikasnog funkcionisanja ključnih bezbednosnih kontrola

 • Procene usluge radi utvrđivanja izloženosti ranjivostima koje utvrđuje Microsoft Security Response Center (MSRC), koji redovno nadgleda spoljne lokacije na kojima postoji opasnost od spoljašnjih ranjivosti

CRM Online tim utvrđuje i prati sve identifikovane probleme i, po potrebi, brzo preduzima mere za umanjivanje rizika.

Kako da saznam za bezbednosne ispravke?

Budući da CRM Online tim nastoji da umanji rizik na način koji ne zahteva prekid rada usluga, CRM administratori obično ne primaju e-poruke za bezbednosne ispravke. Ako bezbednosna ispravka ipak zahteva prekid rada usluge, to se smatra planiranim održavanjem.

Za više informacija o CRM Online bezbednosti, pogledajte:

Ažuriranja usluge

CRM Online obično objavljuje dve veće ispravke usluga godišnje. Ispravke usluga pružaju nove funkcije i funkcionalnosti programu CRM Online.

Poboljšanja u procesu ažuriranja vam daju mogućnost da planirate ispravke usluga za svoju organizaciju. Možete da izaberete neki od datuma dostupnih na listi. Ispravke usluga se primenjuju tek nakon što ih odobri CRM Online administrator – pregledajte važnu napomenu u nastavku u kojoj se opisuju smernice ažuriranja usluge CRM online. Na taj način možete unapred da isplanirate putanju nadogradnje, dok u sandbox organizaciji testirate i procenjujete ispravke usluga sa postojećom šifrom proizvodnje.

ImportantVažno
Obavezno pogledajte članak Smernice ažuriranja u kom možete da pronađete važne informacije o ažuriranju na najnoviju verziju.

Kako da saznam za ispravke usluga?

CRM Online tim unapred zakazuje klijente za ažuriranje usluge i šalje e-poruke CRM Online administratorima 90 dana pre zakazanog ažuriranja. CRM Online administratori primaju dodatne e-poruke 30 dana pre, 15 dana pre, 7 dana pre, na dan nadogradnje i posle nadogradnje.

U e-poruci imate mogućnost da odobrite zakazani datum ili da promenite raspored ispravke tako što ćete izabrati neki od datuma sa liste. Svi klijenti se ažuriraju tokom definisanog perioda za izdanje ispravke usluge, obično tokom perioda od tri meseca.

Da biste saznali više o promeni rasporeda ispravki usluga, pogledajte članak Upravljanje ispravkama sistema Microsoft Dynamics CRM Online.

Da biste saznali šta je novo i kako da se pripremite za sledeće izdanje, pogledajte sledeće resurse:

Obavezno pogledajte i ovaj video o poboljšanjima procesa ažuriranja:

Video symbol Ažuriranja kojima upravljaju klijenti u sistemu CRM Online 2015 ispravka 1

Incidenti vezani za uslugu

Do incidenta usluge dolazi kada vaša organizacija nije dostupna, odnosno kada ne možete da koristite uslugu ili neku njenu komponentu. Primeri uključuju sledeće:

 • Prikazivanje greške 404 ili „stranica nije pronađena“ pri pokušaju pristupa usluzi CRM Online.

 • Nijedan korisnik ne može da se prijavi u vašu organizaciju.

 • Korisnici mogu da se prijave, ali ne mogu da čuvaju promene.

 • Korisnici mogu da se prijave, ali vide prazan ekran.

Kako da saznam za incidente usluga?

Ako otvorite predmet da biste prijavili incident usluge, Microsoft predstavnik podrške za korisnike će pozvati vašeg CRM administratora i obavestiće vas putem e-poruke kada reši incident usluge.

Veći incidenti vezani za uslugu

Do većeg incidenta usluge dolazi kada više organizacija ne može da pristupi usluzi.

Kako da saznam za veće incidente usluga?

Smernice kompanije Microsoft nalažu da se šalju obaveštenja putem e-pošte CRM administratorima odgovarajućih klijenata u roku od 15 minuta od većeg incidenta usluge, kao i konačna e-poruka kada se problem reši.

Status većih incidenata usluge možete da vidite i na stranici ispravnosti usluge Office 365. Da biste saznali kako da dođete do stranice ispravnosti usluge Office 365, pogledajte Prikaz statusa usluga.

Osim toga, pet radnih dana nakon rešenja incidenta, CRM Online tim objavljuje izveštaj nakon incidenta (PIR) na stranici ispravnosti usluge Office 365. Ovaj izveštaj sadrži rezime sledećih detalja o incidentu:

 • Opis

 • Osnovni uzrok

 • Uticaj na klijenta

 • Početni datum i vreme

 • Datum i vreme rešenja

 • Sledeći koraci

Ako incident usluge krši vaš ugovor o nivou usluga, možete da zatražite naplatu preko kreditne kartice u skladu sa uslovima ugovora o usluzi. Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa ovom temom, pogledajte članak Najčešća pitanja u vezi fakturisanja za CRM Online.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: