Ponovno postavljanje korisničke lozinke

Važi za: CRM Online

Ako korisnik izgubi lozinku, možete ponovo da je podesite. Da biste ponovo postavili korisničku lozinku, morate da budete Microsoft Online Services okruženje globalni administrator, administrator upravljanja korisnicima ili administrator za lozinke.

Detaljna uputstva potražite u članku Ponovno postavljanje korisničke lozinke.

noteBeleška
Ponovno postavljena lozinka je privremena. Korisnik mora da promeni privremenu lozinku prilikom sledećeg prijavljivanja. Da biste pomogli korisnicima da ispune zahteve za kreiranje nove lozinke u usluzi Microsoft Online Services okruženje, pogledajte Podesite polisu isteka korisničke lozinke.

Takođe pogledajte

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.

Community Additions

Show: