Skip to main content

TechNet - Experternas arena

Hotet från verksamheten

”Vi har deadline på fredag och behöver fyra servrar”. En inte alltför ovanlig mening yttrad på möten eller i dörren in till IT-avdelningen. Installation och korrekt konfiguration av fyra servrar gör ju IT-avdelningen på bara en eller två dagar, för att inte tala om att den alltid har ett stort antal servrar som bara väntar på ett projekt som behöver dem.

Om den driftsatta miljön sedan inte presterar optimalt eller i värsta fall inte fungerar alls, så är det självklart IT:s fel. Då slår man upp dokumentationen som man fått sedan applikationen gick i testmiljön och kollar hur servrarna ska konfigureras. Va, ingen dokumentation?!

Jag tror att de flesta av er känner igen en del av detta. Stycket innehåller några saker som måste ändras för att IT ska fungera som det var tänkt.

Projektplaneringen måste bli bättre

IT-avdelningen måste få yttra sig om inköp av både hårdvara och mjukvara, eftersom alla programvaror inte fungerar på alla operativsystem. Ett företag jag arbetat på hade en standardplattform baserad på Windows 2003, men fick ändå införa 8 servrar med Windows 2000. En applikation man köpt fungerade inte under Windows 2003. Allt det jobb och alla pengar man lagt ner på att uppgradera kastades alltså i sjön.

Standardisering av plattformen

Det här med standardisering behöver inte vara så komplicerat. Det är viktigt att man för organisationens ledning pekar på de fördelar en standardisering innebär både för IT-avdelningen och för företaget:

Sänkta driftskostnader - Det räcker med att hålla ordning på uppdateringar och dylikt för ett enda operativsystem.

Snabbare driftsättning av applikationer - En standardplattform inte ger möjlighet till fria tolkningar.

Har man dessutom en standardiserad installation av sitt operativsystem kan man ju automatisera installationen och sparar ännu mer tid. Om det är möjligt bör man standardisera hårdvaran också.

Väljer man att standardisera, oavsett grad, så är det av yttersta vikt att ha ledningen bakom sig. Det behövs nämligen när något projekt har beställt egna servrar, med ett gammalt operativsystem och hårdvara från en okänd tillverkare. Att då säga nej och tvinga projektet att börja om eller missa deadline kräver stöd uppifrån.

Testmiljö

Testmiljö är ett väldigt fint ord, och alla känner till innebörden. Men få har det. Fördelarna med en testmiljö blir uppenbara efter att man har skjutit ut en icke-fungerande patch till hela sin driftmiljö. När 50 servrar inte vill starta så är det lätt att hålla sig för skratt. Med dagens teknik är det lätt att implementera en testmiljö. I en liten miljö kan det räcka med att köra Virtual PC, något större miljöer kan dra nytta av Virtual Server för att kunna ha fler servrar. Söker man en testmiljö där man kan virtualisera hela applikationsplattformar med databaser och dylikt så är virtualisering i Windows Server 2008 precis runt hörnet.

Dokumentation

Alla skulle nog vilja ha sin miljö dokumenterad men i de flesta fall har man varken tiden eller pengarna för att hinna med att dokumentera. Panik-installationer av nya applikationer ger inte heller tid till att dokumentera förfarandet, och i värsta fall får man hjälp från leverantören via telefon. I en del fall kommer det ut någon som installerar applikationen vilket leder till att ingen på IT-avdelningen vet hur den fungerar. Det kan leda till problem vid felsökning, då det är som viktigast att kunna applikationen.

Medvetenhet ger möjligheter

”Hotet från verksamheten” kallar jag den här krönikan. Så hur är verksamheten skyldig till allt det här då? Ja, riktigt allt går ju inte att skylla på beställaren. IT-avdelningen bör ha en chef som törs slåss för att standardisera allt från beställningar av ny hårdvara till vilket operativsystem som skall användas. Ledningen i företaget skall vara medvetna om standardiseringen och den ska kommuniceras till alla som har någon anledning att känna till den. Det omöjliggör orden ”jag visste inte” när någon har köpt ett affärssystem som bara fungerar på Windows 2000.

Det måste skapas en förståelse i verksamheten för att IT inte fungerar bättre än de verktyg som finns tillgängliga. Ingen vill reparera bilen på en verkstad som bara använder två skruvmejslar och en skiftnyckel. Men det går bra att bygga hela sin verksamhet kring en IT-avdelning som inte får en krona ur budgeten för att köpa verktyg som underlättar och förbättrar driften. Skapar man förståelse för hur verkligheten ser ut och vilka pengar det finns att tjäna om man tar den initiala kostnaden så är jag övertygad om att både ledningen och verksamheten ser möjligheter istället för problem.

Joachim Nässlander, konsult på Qbranch


De åsikter och idéer som uttrycks i texten är skribentens egna, och delas inte nödvändigtvis av Microsoft AB eller dess representanter.