Skip to main contentTechNet Experternas arena
Frågespalt

Virtualisering, setup/deployment


Mikael Nyström

Mikael Nyström

Mikael Nyström, TrueSec, är Microsoft MVP inom Windows Server - Setup/Deployment, och medlem i Microsoft Extended Expert Team, MEET.

Du som är IT-proffs kan skicka dina frågor om virtualisering samt setup/deployment till fraganu@microsoft.com och få dem besvarade av Mikael här i frågespalten.


 

Default profile och Windows 7

Jag jobbar som it-lärare och samtidigt nätverksadministratör för institutionens datasalar. Jag kan bara konstatera att metoden för att skapa en ny Default profile i Windows 7 är ordentligt irriterande! Ska jag behöva köra om Sysprep på en modellmaskin bara för att jag önskar göra en uppdatering i Default profile? Något mer användar-ovänligt än detta kan jag knappast tänka mig.

/Tom


27 januari 2011

Svar på frågan

Hej Tom!

Jag kontaktade en av de experter jag samarbetar med och fick följande svar:  

  1. I tidigare versioner av Windows rekommenderade man att ändra Default profile för att anpassa inställningar för nya användare. Den metoden rekommenderas inte längre och är inte heller supporterad.

    Skälet till detta är att det i en profil som en användare har använt en enda gång ligger kvar en mängd inställningar som inte försvinner, och som då skapar problem. Man har kommit fram till att hanteringen kring Default profile är fel i grund och botten, då detta är statisk konfiguration. Istället använder man nu GPO:er (Group Policy Objects) och GPP:er (Group Policy Preferences). Den enda anledningen till att man fortfarande kan ändra via CopyProfile-funktionen i en autounattend.xml-filen är för att ha en mekanisk reservrutin för OEM:are.

  2. Modellmaskiner ska du alltid köra Sysprep på innan de replikeras. Den processen är något som ska automatiseras, eftersom modellmaskinen (eller reference image) idag tillverkas på virtuella maskiner och aldrig på en fysisk maskin. Det är alltså mycket enkelt att automatisera denna process. På rätt sätt innebär arbetet några minuter av administration.

  3. Anledningen till att man inte använder modellmaskiner längre är att det finns inte finns någon vits med flera reference images då det inte finns något hårdvaruberoende. Istället tillverkar man tunna/hybrid images och tillför drivrutiner vid utrullningsögonblicket, för att på sätt få en dynamisk lösning.

I princip är din irritation baserad på att du försöker arbeta med Windows 7-hantering på samma sätt som på Windows XP-tiden. Det fungerar helt enkelt inte. Nya system kräver nya verktyg och ibland också nya metoder.

Jag föreslår att du ser över hela din deployment-lösning, och framförallt lägger tittar på Microsoft Deployment Toolkit 2010 och Windows Deployment Services. Om du arbetar för en stor skola kan du eventuellt överväga System Center Configuration Manager.

Deployment - MDT 2010
http://www.featureinfocus.se/video.aspx?id=8

Deployment - WDS
http://www.featureinfocus.se/video.aspx?id=9

Microsoft Deployment Toolkit
http://technet.microsoft.com/sv-se/solutionaccelerators/dd407791.aspx


Med vänlig hälsning,

Mikael Nyström
Microsoft MVP – Setup/Deployment
Senior Executive Consultant
TrueSec

 


Vi kan tyvärr inte garantera att alla frågor hinner besvaras.
De åsikter och idéer som uttrycks i texten är skribentens egna, och delas inte nödvändigtvis av Microsoft AB eller dess representanter.


 

Alla frågor och svar

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev för it-proffs och tekniker från svenska TechNet.

Prenumerera nu!