Skip to main content

TechNet - Experternas arena

Frågespalt: Windows Client

Dina frågor om Windows XP, Windows Vista och Windows 7 besvaras av Andreas Stenhall.


Hur slipstreamar jag ett Service Pack för Windows Vista?

Fråga:

Service Pack för Windows XP kunde jag slipstreama med växeln ”integrate”, men denna verkar inte fungera med Service Pack för Windows Vista. Hur kan jag slipstreama ett Service Pack för Windows Vista?


Andreas Stenhall

Andreas Stenhall

Andreas Stenhall arbetar på Hermelin IT-partner och är inriktad på Windows klientoperativsystem. Han är MVP inom Windows Desktop Experience och bloggar på www.theexperienceblog.com. Han är även grundare av Swedish Windows Client User Group.

Du som är IT-proffs kan skicka dina frågor om Windows XP, Windows Vista och Windows 7 till fraganu@microsoft.com och få dem besvarade av Andreas här i frågespalten.

Vi kan tyvärr inte garantera att alla frågor hinner besvaras.


Svar:

Tyvärr har möjligheten att kunna slipstreama ett Service Pack genom att endast ange en växel tagits bort för Windows Vista. Anledningen är att den nya service-stacken inte kan slipstreama ett Service Pack offline.

Istället får du installera Windows Vista på en dator, applicera ditt Service Pack, köra sysprep och sedan skapa en ny installationsimage. Det kan du göra genom att köra exempelvis kommandot imagex (som ingår i Windows Automated Installation Kit) eller genom att skapa en capture image i Windows Deployment Services som du bootar till för att fånga in den nya imagen.

Oavsett vilket alternativ du väljer är slutresultatet en ny install.wim som innehåller det Service Pack du har installerat, och som du sedan kan använda i Microsoft Deployment, WDS eller för att ersätta install.wim-filen på ett befintligt installationsmedium. Till exempel kan du använda programmet vLite för att endast skapa en ny bootbar dvd.

Innan du kör sysprep och skapar den nya imagen av Service Pack 1 rekommenderar jag att du kör vsp1cln.exe, eftersom det tar bort komponenter som härstammar från RTM-trädet och som ersätts av SP1. När du kör kommandot gör du SP1 permanent och ser till att storleken på den nya imagen inte blir onödigt stor. För Service Pack 2 har verktyget bytt namn till compcln.exe istället – funktionaliteten är dock densamma.

Notera också att du måste installera Service Pack 1 innan du kan installera Service Pack 2.

Med vänlig hälsning,

Andreas Stenhall
www.theexperienceblog.com


De åsikter och idéer som uttrycks i texten är skribentens egna, och delas inte nödvändigtvis av Microsoft AB eller dess representanter.


Alla frågor och svar