Skip to main content

TechNet - Experternas arena

Artiklar och krönikor

System Center - verktygslådan för din IT-drift


Om skribenten

Anders Bengtsson

Anders Bengtsson, Seniorkonsult Atea, är Microsoft MVP inom Operations Manager. Han är även medlem i nätverket MEET, Microsoft Extended Experts Team, och du kan följa hans blogg på: http://www.contoso.se

System Center - verktygslådan för din IT-drift

Med System Center-familjen kan ert företag spara pengar, samtidigt som ni ökar stabiliteten i er leverans och möjliggör nya funktioner. System Center-produkterna är byggda på samlad kunskap, riktlinjer, kunders önskemål och MOF/ITIL för att tillhandahålla en plattform som er organisation kan anpassa.

System Center är en produktfamilj som ni tar produkter ifrån och kombinerar till den verktygslåda som er IT-organisation behöver. En produkt fungerar bra, men kombinerar ni flera System Center-produkter får ni en effektivare IT-miljö och sparar mer resurser.

För mindre bolag finns en särskild produkt, System Center Essentials (SCE), med funktioner som patch-hantering, utrullning av mjukvara, övervakning och inventering. Allting samlat i en konsol.


Utmaningar för IT-avdelningar

De största utmaningar som IT-drift står inför idag är:

 • Snabb tillväxt och snabb reducering av IT-miljön
 • Grön IT och ansvar för miljön
 • Virtualisering
 • Lagkrav och processer

Tillväxt av företag kräver fler IT-tjänster som resulterar i mer hårdvara. Denna hårdvara behöver stå i en korrekt miljö. Att bygga ut drifthallarna är ofta ett stort projekt som tar mycket resurser. Om företaget senare väljer att skära ner är det ofta svårt att snabbt anpassa IT-miljön. Därför är det viktigt att välja rätt produkter och system. Att implementera regelverk i IT-strukturen, samt driftlösningar för regelverken blir direkt kritiska för organisationerna. IT-systemen måste fungera tillsammans med befintliga processer och leverera den information som regelverket kräver.


System Center i ert datacenter

Det finns fyra övergripande områden som System Center-familjen levererar till er IT-miljö:

 • Hantering av mjukvara: Automatisk hantering av underhåll av mjukvara, uppdateringshantering och utrullning av ny mjukvara. Virtualisering av fysiska servrar på ett korrekt och effektivt sätt – System Center kan automatiskt hitta lämpliga maskiner och virtualisera dem åt dig.
 • Övervakning: Proaktiv övervakning som verifierar tillgängligheten av system och tjänster, både från servern och från klienten. Rapporterar tillbaka tillgänglighet och information som kan vara till grund för uppföljning av lagkrav, som exempelvis spårning av inloggningar.
 • Server-enlighet: Kontroll av system så att både operativa och lagliga inställningar uppfyller organisationens riktlinjer och krav. Felaktiva inställningar är största orsaken till nertid.
 • Data-backup och återställning: Enkel säkerhetskopiering och återställning, på ett korrekt sätt för att försäkra att systemen snabbt återställs vid större problem.

Varje område består av ett antal System Center-produkter i samarbete. 


System Center runt hela kretsloppet

Ska ni införa en ny applikationsserver i er miljön kan Configuration Manager – med hjälp av en standardkonfiguration – installera, uppdatera, välja rätt drivrutiner och ställa in er nya server, virtuell eller fysisk.  Installationen av er nya applikationsserver blir enklare, och ni vet att den ställs in och konfigureras med hjälp av organisationens riktlinjer.

Väljer ni att installera den nya servern i en virtuell miljö hjälper Virtual Machine Manager er att hitta lämplig virtualiseringsserver och kan använda mall-maskiner för SQL och placera er nya maskin på bästa plats. Finns redan servern installerad på en fysisk maskin kan Operations Manager föreslå lämpliga maskiner att virtualisera och Virtual Machine Manager omvandla den till en virtuell maskin.

När servern har kommit upp på nätverket börjar Operations Manager att övervaka den enligt organisationens krav och branschens best practice. Operations Manager tillhandahåller en konsol för att se hela er IT-miljö: hårdvara, mjukvara och nätverk. Ni presenterar informationen som den tjänst ni levererar. Om applikationen eller er miljö innefattas av lagkrav på spårbarhet övervakar Operations Manager detta och skapar larm och rapporter för er att följa upp vid behov. Configuration Manager kontrollerar att servern uppfyller företagets riktlinjer, exempelvis:

 • Är alla säkerhetsuppdateringar installerade?
 • Någon som har ändrat inställningar?


Riktlinjer kan skapa larm i Operations Manager som automatiskt kan åtgärda problemet eller spåra hur ändringen blev gjord.

Blir några större problem inrapporterade till Operations Manager kan ni välja att aktivera en av era "återställningsplaner". Data Protection Manager återställer då senaste säkerhetskopiering enligt best practice. Finns inte maskinen tillgänglig kan ni använda Data Protection Managers Bare Metal Restore-funktion för att återställa till en helt ny hårdvara utan operativsystem. Ni kan starta ett arbetsflöde där:

 1. Virtual Machine Manager skapar en ny virtuell maskin.
 2. Configuration Manager installerar operativsystem, applikationer och uppdateringar.
 3. Data Protection Manager återställer säkerhetskopieringen.
 4. Operations Manager verifierar att tjänsten eller systemet är uppe igen.
 5. Tjänsten är åter tillgänglig för era kunder.

 

Mer information om System Center:

http://www.microsoft.com/systemcenter


Anders Bengtsson
Seniorkonsult, Microsoft MVP – Operations Manager
ATEA

Blogg: http://www.contoso.se


De åsikter och idéer som uttrycks i texten är skribentens egna, och delas inte nödvändigtvis av Microsoft AB eller dess representanter.