Ange behörigheter för delade mappar

Gäller för: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Resursbehörigheter gäller enbart användare som försöker komma åt en delad mapp via nätverket. Resursbehörigheter påverkar inte användare som loggar in lokalt eller via Fjärrskrivbord.

Om du vill ange behörigheter för användare som loggar in lokalt eller använder Fjärrskrivbord, ska du använda alternativen på fliken Säkerhet i stället för fliken Resursbehörigheter. Där anges behörigheterna på NTFS-filsystemnivå. Om både resursbehörigheter och filsystembehörigheter är angivna för en delad mapp, gäller de mer restriktiva behörigheterna när någon ansluter till den delade mappen.

Om du exempelvis vill ge behörigheten Läsa för en delad mapp till användarna i domänen, ska du ge gruppen Alla behörigheten Full kontroll på fliken Resursbehörigheter. Ange strängare krav på fliken Säkerhet. Du kan ge gruppen Domänanvändare behörigheten Läsa. Resultatet är att en användare som är medlem av gruppen Domänanvändare har skrivskyddad åtkomst till den delade mappen, oavsett om anslutningen sker via en nätverksresurs, via Fjärrskrivbord eller med lokal inloggning.

Du kan ange filsystembehörigheter i Kommandotolken genom att använda operativsystemverktyget iCacls.exe eller Cacls.exe. Verktygen fungerar bara på NTFS-volymer.

noteOBS
Om du vill aktivera åtkomstbaserad uppräkning för en delad mapp måste du använda Hantering av resurser och lagring. Vid åtkomstbaserad uppräkning ser användare endast de filer och mappar de har åtkomstbehörighet till. Mer information finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141539 (sidan kan vara på engelska).

Ange behörigheter för delade mappar

 

Ange behörigheter för en delad mapp i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Resurser.

 4. Högerklicka på den delade mappen i informationsfönstret och välj Egenskaper.

 5. Ange de behörigheter du vill tilldela på fliken Resursbehörigheter.

  • Klicka på Lägg till om du vill tilldela en grupp eller en användare behörigheter till en delad resurs. Sök efter eller ange namnet på användaren eller gruppen i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper och välj sedan OK.

  • Klicka på Ta bort om du vill återkalla behörigheten till en delad resurs.

  • Du anger individuella behörigheter för en användare eller grupp genom att markera kryssrutan Tillåt eller Neka i rutan Behörigheter för grupp eller användare.

 6. Du anger behörigheter för filer och mappar som gäller användare som loggar in lokalt eller via Fjärrskrivbordstjänster genom att klicka på fliken Säkerhet och ange de önskade behörigheterna.

 

Ange filbehörigheter för en användare i Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv så här om du vill ange individuella behörigheter för en användare eller grupp:

  cacls /G <user:permission>
  

  Om du exempelvis vill ge användaren Monika behörigheten Skriva till filen 002.jpg ska du skriva:

  cacls 002.jpg /G Monica:w
  
 4. Skriv så här om du vill återkalla behörigheten till den delade mappen:

  cacls /R <user>
  

  Skriv så här om du vill återkalla behörigheten till den delade mappen för en person med användarnamnet Monika:

  Cacls /R Monica
  

 

Värde Beskrivning

cacls

Visar eller ändrar filers åtkomstkontrollistor.

/R

Återkallar den angivna användarens behörigheter

/G

Ger den angivna användaren behörigheter

<user>

Den användare eller grupp vars behörighet anges.

<permission>

Behörigheten som användaren tilldelas. Du kan välja någon av följande:

 • N (Ingen)

 • W (Skriv)

 • C (Ändra)

 • F (Fullständig behörighet)

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: