Ange, granska, ändra eller ta bort behörigheter för filer och mappar

Gäller för: Windows 7, Windows Server 2008 R2

När en fil eller mapp skapas tilldelas standardbehörigheter till det objektet i Windows.

Ändra är den lägsta behörigheten som krävs för att du ska kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Ange, granska, ändra eller ta bort behörigheter för filer och mappar
 1. Högerklicka på filen eller mappen som du vill ange behörighet för, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Säkerhet.

 2. Klicka på Redigera när du vill öppna dialogrutan Behörigheter för <objekt>.

 3. Gör något av följande:

  • Du anger behörigheter för en grupp eller användare som inte visas i rutan Grupp- eller användarnamn genom att klicka på Lägg till. Skriv in namnet på gruppen eller användaren som du vill ange behörigheter för och klicka sedan på OK.

  • Om du vill ändra behörigheter för eller ta bort behörigheter från en befintlig grupp eller användare klickar du på gruppens eller användarens namn.

 4. Gör något av följande:

  • Du tillåter eller nekar till en behörighet genom att markera kryssrutan Tillåt eller Neka i rutan Behörigheter för <användare eller grupp>.

  • Du tar bort gruppen eller användaren från rutan Grupp- eller användarnamn genom att klicka på Ta bort.

Ytterligare hänsyn

 • En beskrivning av alla behörigheter finns i Dialogrutan Behörighetspost.

 • Du kan behöva öka behörigheter genom UAC (User Account Control) för att du ska kunna utföra den här proceduren.

 • Öppna Utforskaren genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan klicka på Utforskaren.

 • Du kan endast ange behörigheter för filer och mappar på enheter som har formaterats för att använda NTFS.

 • Om du vill ändra behörigheter måste du vara ägare eller ha tilldelats behörighet att göra detta av ägaren.

 • Grupper eller användare som har fullständig behörighet för en mapp kan ta bort filer och undermappar i den mappen, oavsett vilka behörigheter som skyddar filerna och undermapparna.

 • Om kryssrutorna under Behörigheter för <användare eller grupp> är nedtonade eller om knappen Ta bort inte är tillgänglig, har filen eller mappen ärvt behörigheterna från den överordnade mappen.

 • När du lägger till en ny användare eller grupp, får användaren eller gruppen som standard behörigheterna Läsa och köra, Visa mappinnehåll och Läsa.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: