Starta om eller stänga av en fjärrdator och dokumentera orsaken

Gäller för: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Remote Registry Service måste vara aktiverat på fjärrdatorn för att funktionen ska kunna användas. Mer information finns i Aktivera Remote Registry Service.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst åtkomst till Remote Registry eller medlemskap i den lokala gruppen Administratörer på fjärrdatorn.

I Windows-gränssnittet

Starta om eller stänga av en fjärrdator och dokumentera orsaken i Windows-gränssnittet
 1. Klicka på Start, sedan på Alla program, därefter på Tillbehör och slutligen på Kommandotolken.

 2. Skriv shutdown /i om du vill visa dialogrutan Avsluta fjärrdator (Shutdown.exe).

 3. Klicka på Lägg till under Datorer och ange ett datornamn eller klicka på Bläddra om du vill öppna dialogrutan Sök efter datorer.

 4. Klicka på Starta om datorn eller Avsluta under Välj vad vill du att de här datorerna ska göra:.

 5. Välj lämplig orsak till den oväntade omstarten eller avstängningen i listan.

  noteOBS
  Om en kommentar är obligatorisk kan du inte använda OK-knappen förrän du har angett minst ett tecken i textrutan.

Ytterligare hänsyn

 • Ett annat sätt att starta Kommandotolken är att klicka på Start, klicka i rutan Sök, skriva cmd och trycka på Retur.

 • Tjänsten Remote Registry måste vara aktiverad på fjärrdatorn om Spårare för avstängningshändelser ska kunna registrera någon information.

 • För att kunna stänga av eller starta om en fjärrdator måste brandväggsundantagen Fjärradministration och Windows Management Instrumentation vara aktiva på fjärrdatorn.

Övriga referenser

Använda en kommandorad

Om proceduren ska kunna slutföras krävs medlemskap i minst den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på fjärrdatorn.

Starta om eller stänga av en fjärrdator och dokumentera orsaken med hjälp av kommandoraden
 1. Klicka på Start, sedan på Alla program, därefter på Tillbehör och slutligen på Kommandotolken.

 2. Skriv shutdown /[r|s] /m \\datornamn /c "kommentar" /d [u|p] <xx>:<yy> och tryck på RETUR.

 

Värde Beskrivning

/r

Startar om fjärrdatorn.

/s

Stänger av fjärrdatorn.

/m \\ Datornamn

Anger måldatorn.

/c " Kommentar "

Ger dig möjlighet att i detalj kommentera orsaken till avstängningen. Du kan använda högst 511 tecken. Kommentarer måste anges inom citattecken.

/d [u|p] xx : yy

Visar orsaken till omstarten eller avstängningen av systemet. xx anger en övre orsakskod från 0 till 255 och yy anger en lägre orsakskod från 0 till 65 535.

/force

Tvingar datorn att stängas av om andra användare är inloggade. Om detta inte används och andra användare är inloggade på fjärrdatorn stängs datorn inte av eller också startas den inte om.

ImportantViktigt!
Om du tvingar datorn att stängas av eller startas om får inloggade användare inte möjlighet att spara sina arbeten.

/t xxx

Ställer in tiden innan datorn stängs av eller startas om på xxx sekunder. Det går att ange en tid mellan 0 och 600. Standard är 30. Om du använder flaggan /t medför det alternativet /force.

Mer detaljerad information om kommandot shutdown och ytterligare alternativ visas om du skriver shutdown /? i Kommandotolken.

Ytterligare överväganden

 • Ett annat sätt att starta Kommandotolken är att klicka på Start, klicka i rutan Påbörja sökning, skriva cmd och trycka på Retur.

 • Tjänsten Remote Registry måste vara aktiverad på fjärrdatorn om Spårare för avstängningshändelser ska kunna registrera någon information.

 • För att kunna stänga av eller starta om en fjärrdator måste brandväggsundantagen Fjärradministration och Windows Management Instrumentation vara aktiva på fjärrdatorn.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: