Skapa kampanjer [AX 2012]

Uppdaterad: January 11, 2014

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kampanjer skapas som en del av affärsprocessen för marknadsföring. När du skapar en kampanj kan du även skapa delkampanjer för kampanjens mål, ägare eller datum.

 1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Kampanjer > Alla kampanjer.

 2. I Åtgärdsfönster på fliken Kampanj, i gruppen Nytt klickar du på Kampanj.

 3. I formuläret Ny kampanj i fälten Status, Typ, Grupp och Mål väljer du status, typ, grupp och mål för kampanjen.

 4. Ange ett unikt namn på kampanjen i fältet Namn.

 5. Om du vill skapa delkampanjer för kampanjen, markera ett format för identifieringsnumren i fältet Format för delkampanj-ID.

 6. Om du vill koppla en enkät till kampanjen väljer du en enkät i listrutan i fältet Enkät.

 7. Välj data i fälten Startdatum och Slutdatum, om det behövs. Fälten fylls i automatiskt, baserat på parametrar som du anger i området Kampanjer i formuläret Försäljnings- och marknadsföringsparametrar. Alla standardvärden för kampanjer definieras i formuläret Försäljnings- och marknadsföringsparametrar, men parametrarna kan ändras om det behövs.

 8. innehåller stöd för katalogkällkoder. Om du vill associera en källkod till kampanjen, ange källkoden i fältet Källkod . Om du anger en kod här får du ett meddelande som frågar om du vill importera listan med kunder för målmarknaden som är kopplad till källkoden. Mer information finns i Ställa in katalogkällkoder.

  Fältet Källkod är endast tillgängligt om konfigurationsnycklarna Kundtjänst och Källkod har aktiverats.

 1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Kampanjer > Alla kampanjer.

 2. Välj den kampanj som du vill skapa en delkampanj för och klicka sedan på Delkampanjer i Åtgärdsfönstret i gruppen Nytt.

 3. Ange ett format för identifieringsnumren i fältet Format för delkampanj-ID i formuläret Ny kampanj, om ett format inte redan har angetts för den aktiva kampanjen.

  Ange nummertecken (#.) för att ange hur många siffror du vill lägga till för det ursprungliga kampanjnumret, för att identifiera dess delkampanjer, för att ange ett format.

  Om du till exempel anger ## som format läggs två siffror till i slutet av det ursprungliga kampanjnumret. Om det ursprungliga kampanjnumret är 1003, och du skapar tre delkampanjer, har delkampanjerna numren 1003-01, 1003-02 och 1003-03.

 4. Ange relevanta data i fälten. Varje delkampanj ärver basdata från den överordnade kampanjen. Du måste dock ange vissa data manuellt.

Notering Obs!

Du kan koppla nya delkampanjer till befintliga delkampanjer. Välj ett format och klicka sedan på Delkampanjer för att skapa en hierarki på flera nivåer för kampanjen.

Du kan ange alternativ för marknadsföringskampanjer, genom att göra val i formuläret Kampanjer. (Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Kampanjer > Alla kampanjer. Välja eller skapa en kampanj.)

 • Visa en ekonomisk översikt över kampanjkostnaderna genom att koppla kampanjen till ett projekt. I åtgärdsfönstret, på fliken Allmänt, i gruppen Ställ in, klickar du på Projekt > Koppla till befintligt projekt eller Nytt projekt.

 • Lägg till dokument i kampanjen. I Åtgärdsfönster på fliken Kampanj, i gruppen Bilagor klickar du på Bilagor.

 • Tilldela ansvarsområden, lägg till medieinformation och utför en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats - styrkor, svagheter, möjligheter och hot). I åtgärdsfönstret, på fliken Allmänt, i gruppen Ställ in, klickar du på relevanta knappar.

 • Sänd webbsvar för kampanjen och ställ in e-postmallar. Välj alternativ på snabbfliken E-postutskick.

  Du kan också ändra e-postmallar och spara ändringar för enbart den valda kampanjen.

 • Ange kommentarer om den nya kampanjen på snabbfliken Noteringar.


Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Visa: