Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MSlogreader_agents

SQL Server 2000

The MSlogreader_agents table contains one row for each Log Reader Agent running at the local Distributor. This table is stored in the distribution database.

Column name Data type Description
id int ID of the Log Reader Agent.
name nvarchar(100) Name of the Log Reader Agent.
publisher_id smallint ID of the Publisher.
publisher_db sysname Name of the Publisher database.
publication sysname Name of the publication.
local_job bit Indicates whether there is a SQL Server Agent job on the local Distributor.
job_id binary(16) Job identification number.
profile_id int Configuration ID from the MSagent_profiles table.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft