Använda säkerhetskopiering och återställning

Uppdaterad: mars 2011

Gäller för: Windows Home Server 2011

Windows® Home Server 2011 tillhandahåller ett pålitligt sätt att utföra regelbundna säkerhetskopieringar av dina hemdatorer till lagringsenheter på servern. När du ansluter din hemdator till Windows Home Server 2011 kan du välja att säkerhetskopiera datorn till servern. I händelse av informationsförlust kan informationen från en lyckad säkerhetskopiering till servern återställas av serveradministratören. Vid behov kan en fullständig systemåterställning från en säkerhetskopiering till servern genomföras av serveradministratören.

Säkerhetskopiera en hemdator

Oväntade händelser såsom virus, maskinvaruproblem, naturkatastrofer, användarfel, strömavbrott och stöld kan orsaka delvis eller total förlust av information. Förlusten av viktig system- eller personlig information såsom familjefoton eller viktiga hushållsdokument kan vara jobbig att hantera och informationen kan vara svår att ersätta.

Om Windows Home Server 2011 anslutningsprogrammet är installerat på hemdatorn kan programmet ställa in automatiska säkerhetskopieringar för datorn. Om du vill utföra säkerhetskopieringen manuellt eller avbryta en pågående säkerhetskopiering kan du göra det via startfönstret.

Återställa information från en säkerhetskopia till en hemdator.

Om en fil av någon anledning skulle bli korrupt eller om du vill återställa en äldre version av en fil kan filen enkelt återställas från en säkerhetskopia på servern. Kontakta serveradministratören om du vill återställa en fil eller mapp från en befintlig säkerhetskopia eller återställa hela systemet.

Om du byter ut datorn mot en liknande dator eller byter ut systemdrivenheten kan serveradministratören återställa datorn till det skick den befann sig i vid tidpunkten för säkerhetskopieringen som används för återställningen.

Visa: