Anslut datorer till nätverket

Gäller för: Windows SBS 2008

Identifiera uppbyggnaden av ditt befintliga nätverk med informationen i avdelningen Peer to peer vs. serverbaserade nätverk i det här dokumentet. Använd sedan följande steg för att avgöra hur du ska lägga till datorn du planerat installera Windows SBS 2008 på till nätverket.

Villkor och definitioner

 • Nätverkskort. Ett nätverkskort är maskinvara som ansluter datorn till ett nätverk. Det kan vara internt eller externt.

  Interna och externa nätverkskort körs i specifika hastigheter: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s och 1000 Mbit/s. Moderna nätverkskort har specifikationerna 10/100 eller 10/100/1000 vilket innebär att de automatiskt kör i samma hastighet som alla andra enheter i nätverket.

  • Interna nätverkskort är inbyggda på moderkortet eller installerade i en expansionsplats i datorn. De flesta datorer har flera PCI-platser (Peripheral Component Interconnect) som du kan använda till att expandera datorn genom att lägga till maskinvara, inklusive nätverkskort.

  • Externa nätverkskort kräver inte att du öppnar datorn. Du kan koppla in ett externt nätverkskort i en USB-port (universal serial bus) i datorn eller i en PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association) i en laptop. Externa nätverkskort finns med både Ethernet och trådlösa anslutningar.

 • Switch. En switch är en vanligt förekommande nätverksenhet som kopplar samman enheter i ett lokalt nätverk (LAN). Inkommande data switchas (dirigeras) från en port i switchen till en annan enligt MAC-adresserna (Media Access Control ) i avsändarens och mottagarens nätverkskort. En enhet som är ansluten till en port i en switch delar inte bandbredden med enheter kopplade till andra portar. Enheter som är anslutna till en enstaka port i en switch kallas för LAN-segment.

  Storleken på och antalet switchar du behöver beror på hur många datorer och andra enheter som skrivare, du vill ansluta till nätverket. Du måste ha en port i switchen för var dator, skrivare, server eller annan enhet i nätverket. Anslut nätverkskortet i datorn till en port i switchen med en nätverkskabel.

  Precis som nätverkskort arbetar switchar i specifika hastigheter. Moderna switchar har specifikationerna 10/100 eller 10/100/1000 vilket innebär att de automatiskt kör i samma hastighet som den långsammaste enheten i nätverket eller LAN-segmentet.

 • Router. En router är en enhet som ansluter två eller flera nätverk. Till exempel används en router för att ansluta ett mindre företagsnätverk till Internet. I det här exemplet fungerar routern som en gateway för nätverket. Inkommande data till routern skickas från en port i routern till en annan beroende på TCP-IP-adressen hos avsändaren och mottagaren. Ett mindre företagsnätverk behöver oftast endast en router för att ansluta hela nätverket till Internet.

  Precis som nätverkskort och switchar arbetar routrar i specifika hastigheter. Moderna routrar har specifikationerna 10/100 eller 10/100/1000 vilket innebär att de automatiskt kör i samma hastighet som den långsammaste enheten i nätverket.

 • Nätverkskabel. Använd en Ethernetkabel för att ansluta datorerna och andra nätverksenheter till en switch eller en router.

  • För 10 Mbit/s måste du använda ett 10 Mbit/s nätverkskort och kablar av typen Categori 3 (Cat3) twisted pair (10BaseT) och du måste ansluta till en port med 10 Mbit/s i en Ethernetswitch eller en router.

  • För 100 Mbit/s måste du använda ett 100 Mbit/s nätverkskort och kablar av typen Categori 5 (Cat5) twisted pair (100BaseT) och du måste ansluta till en port med 100 Mbit/s i en Ethernetswitch eller en router.

  • För 1000 Mbit/s måste du använda ett 1000 Mbit/s nätverkskort och kablar av typen Categori 6 (Cat6) twisted pair (1000BaseT) och du måste ansluta till en port med 1000 Mbit/s i en Ethernetswitch eller en router.

  Eftersom ett nätverk endast arbetar i samma hastighet som den långsammaste enheten eller kabeln i nätverket är det viktigt att du kontrollerar att alla kablar matchar hastigheterna för enheterna i nätverket eller LAN-segmentet.

  Om du använder trådlösa nätverkskort behöver du inte använda kablar. Däremot behöver du en enhet för trådlösa nätverk som kallas för en trådlös accesspunkt. En sådan är inbyggd i många routrar.

Steg 1: Ansluta separata datorer i ett peer to peer-nätverk

noteInformation
Om du har ett befintligt peer to peer-nätverk gå till Steg 2: Lägg till servern till ett peer to peer-nätverk.. Om du har ett befintligt serverbaserat nätverk gå till Steg 3: Lägg till servern till ett serverbaserat nätverk..

Om datorerna inte är anslutna så att de kan dela information över ett lokalt nätverk måste du ansluta dem fysiskt. Börja med att installera nätverkskort i alla datorerna. Ansluta sedan alla nätverkskorten till en switch med nätverkskablar. Du har nu skapat ett peer to peer-nätverk.

noteInformation
Ett Ethernetnätverk eller ett LAN-segment kan arbeta med 10 Mbit/s, 100 Mbit/s och 1000 Mbit/s. Hastigheten i nätverket eller LAN-segmentet beror på hastigheten på den långsammaste enheten eller kabeln i nätverket eller LAN-segmentet. För att köra i maximal hastighet är det viktigt att du matchar hastigheterna för alla enheter och kablar i nätverket.

I steg 2 förklaras det hur du lägger till en server till ett peer to peer-nätverk.

Steg 2: Lägg till servern till ett peer to peer-nätverk.

noteInformation
Om du redan har ett befintligt serverbaserat nätverk, gå till Steg 3: Lägg till servern till ett serverbaserat nätverk..

Lägg till servern till nätverk som det visas i figur 1 och kontrollera att nätverksenheten är igång.

Lokalt nätverk med bredbandsanslutning

I den här konfigurationen gäller följande:

 • Om du har en bredbandsanslutning men inte någon router i ditt LAN måste du lägga till en sådan. Eftersom routern är den enhet som nätverket använder för att komma åt Internet (den fungerar som standard-gateway) måste routern ha en brandvägg, annars måste du lägga till en brandväggsenhet för att skydda ditt LAN från obehörig åtkomst från Internet. I den här uppställningen kan du inte konfigurera brandväggen som följer med Windows SBS 2008 eftersom servern inte fungerar som gateway till Internet.

 • Datorn som kör Windows SBS 2008 använder bara ett nätverkskort för att ansluta till det lokala nätverket (LAN). Den kommer åt Internet via routern.

 • IP-adressen för det lokala nätverkskortet i servern och IP-adressen för det interna gränssnittet i routern måste ligga inom samma intervall. Under installationen kommer Windows SBS 2008 att kontrollera routern och sedan försöka ge servern en statisk IP-adress som ligger i samma intervall som routern.

  noteInformation
  Om du vill använda ett särskilt undernätsintervall i nätverket bör du konfigurera routern för detta innan du startar installationen av Windows SBS 2008.

Du har nu skapat ett serverbaserat nätverk. I steg 3 förklaras det hur du lägger till en server till ett serverbaserat nätverk.

Steg 3: Lägg till servern till ett serverbaserat nätverk.

Det finns följande alternativ när det gäller att lägga till datorn som kommer att köra Windows SBS 2008 till ditt serverbaserade nätverk:

 • Om du inte har en domänkontrollant och vill lägga till en dator som kör Windows SBS 2008 till nätverket utan att ändra på din befintliga server måste du genomföra en ny installation av Windows SBS 2008. Efter detta kan du använda din befintliga server som en andra server i Windows SBS 2008-domänen.

  Mer information om att sätta upp en andra server i nätverket finns på Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=104875).

 • Om du byter ut en befintlig dator som kör Windows Small Business Server 2003 med en ny dator som kör Windows SBS 2008 måste du genomföra en servermigrering. Innan du genomför en servermigrering måste du kontrollera att din nätverksuppsättning är konfigurerad såsom det står i dokumentationen för servermigrering.

  För mer information, se "Migrera från Windows Small Business Server 2003 till Windows Small Business Server 2008" på Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104281). För att ladda ner en utskriftsvänlig version, se Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117499).

 • Om du byter ut en befintlig dator som kör Windows SBS 2008 med en ny dator som kör Windows SBS 2008 måste du genomföra en servermigrering. Innan du genomför en servermigrering måste du kontrollera att din nätverksuppsättning är konfigurerad såsom det står i dokumentationen för servermigrering.

  För mer information, se "Migrera från Windows Small Business Server 2008 till Windows Small Business Server 2008" på Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120545). För att ladda ner en utskriftsvänlig version, se Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120093).

Visa: