TechNet
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Ändra en MBR-disk till en GPT-disk

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

MBR-diskar (Master Boot Record) använder partitionstabellen för standard-BIOS. GPT-diskar (GUID partition table) använder EFI (extensible firmware interface). En fördel med GPT-diskar är att de rymmer fler än fyra partitioner på varje disk. Diskar som är större än 2 terabyte måste ha GPT.

Du kan konvertera en disk från MBR till GPT under förutsättning att disken inte innehåller några partitioner eller volymer.

Du kan inte använda partitionstypen GPT på flyttbara media eller klusterdiskar som är anslutna till delade SCSI- eller fiberkanalbussar som används av Klustertjänsten.

Det krävs minst medlemskap i Ansvariga för säkerhetskopiering eller Administratör.

noteNote
Innan du konverterar diskar måste du stänga alla program som körs på dem.

Ändra en MBR-disk till en GPT-disk

Så här ändrar du en MBR-disk till en GPT-disk i Windows-gränssnittet
 1. Säkerhetskopiera eller flytta alla data på MBR-standarddisken (Master Boot Record) som du vill konvertera till en GPT-disk (GUID Partition Table).

 2. Om disken innehåller partitioner eller volymer ska du högerklicka på någon av volymerna på disken och sedan klicka på Ta bort partition eller Ta bort volym.

 3. Högerklicka på den MBR-disk som du vill konvertera till en GPT-disk, och klicka sedan på Konvertera till GPT-disk.

Så här ändrar du en MBR-disk till en GPT-disk med Kommandotolken
 1. Säkerhetskopiera eller flytta alla data på MBR-standarddisken (Master Boot Record) som du vill konvertera till en GPT-disk (GUID Partition Table).

 2. Öppna ett kommandofönster och skriv diskpart. Om disken inte innehåller några partitioner eller volymer, går du vidare till steg 6.

 3. Vid DISKPART-prompten skriver du list volume. Anteckna vilket volymnummer som ska tas bort.

 4. Vid DISKPART-prompten skriver du select volume <volumenumber>.

 5. Vid DISKPART-prompten skriver du delete volume.

 6. Vid DISKPART-prompten skriver du list disk. Anteckna disknumret för den disk som du vill konvertera till en GPT-disk.

 7. Vid DISKPART-prompten skriver du select disk <disknumber>.

 8. Vid DISKPART-prompten skriver du convert gpt.

ImportantImportant
Du kan endast konvertera MBR-standarddiskar utan partitioner eller volymer till GPT-diskar. Säkerhetskopiera informationen och ta bort alla partitioner och volymer innan du konverterar disken.

 

Värde Beskrivning

list volume

Visar en lista över standard- och dynamiska volymer på alla diskar.

select volume

Markerar den angivna volymen, där volumenumber är volymens nummer, och ger den fokus. Om ingen volym har angetts visar kommandot select den aktuella volymen. Du kan ange en volym efter nummer, enhetsbeteckning eller monteringspunkt. När en volym väljs på en standarddisk ges fokus också till motsvarande partition.

delete volume

Tar bort den markerade volymen. Det går inte att ta bort systemvolymen, startvolymen eller en volym som innehåller den aktiva växlingsfilen eller krasch-dumpen (minnesdumpningen).

list disk

Visar en lista över diskar och information om dessa, till exempel storlek, ledigt utrymme, om det är en standarddisk eller en dynamisk disk samt om disken använder partitionstypen MBR (Master Boot Record) eller GPT (GUID Partition Table). Den disk som är markerad med en asterisk (*) är den disk som har fokus.

select disk disknumber

Markerar den angivna disken, där disknumber är diskens nummer, och ger den fokus.

convert gpt

Kommandot konverterar en tom standarddisk med partitionstypen MBR (Master Boot Record) till en standarddisk med partitionstypen GPT (GUID Partition Table).

Övriga referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2016 Microsoft