Installera en DNS-server

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

När du installerar en DNS-server ska du även lägga till DNS-serverrollen på en befintlig Windows Server 2008-server. Du kan också installera DNS-serverrollen när du installerar Active Directory Domain Services-rollen (AD DS). Det här är den rekommenderade metoden för att installera DNS-serverrollen om du vill integrera DNS-domännamnområdet med AD DS-domännamnområdet.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här installerar du en DNS-server:
 1. Öppna Serverhanteraren. Öppna Serverhanteraren genom att klicka på Start och sedan på Serverhanteraren.

 2. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning i resultatfönstret.

 3. Om sidan Innan du börjar visas i guiden Lägg till roller klickar du på Nästa.

 4. Klicka på DNS-server i listan Roller och klicka sedan på Nästa.

 5. Läs informationen på sidan DNS-server och klicka sedan på Nästa.

 6. Kontrollera att DNS-serverrollen kommer att installeras på sidan Bekräfta installationsalternativen och klicka sedan på Installera.

Ytterligare hänsyn

 • Vi rekommenderar att du konfigurerar datorn med en statisk IP-adress. Om DNS-servern konfigureras med DHCP-tilldelade dynamiska adresser kommer DNS-klienterna som är konfigurerade att använda DNS-serverns tidigare IP-adress inte att kunna matcha den tidigare IP-adressen och hitta DNS-servern, när DHCP-servern tilldelar en ny IP-adress till DNS-servern.

 • När du har installerat en DNS-server kan du bestämma hur du vill administrera den och dess zoner. Du kan använda ett textredigeringsprogram när du vill ändra i start- och zonfiler för servern, men den här metoden rekommenderas inte. Med DNS-hanteraren och DNS-kommandoradsverktyget dnscmd förenklas underhållet av de här filerna och de ska användas när det är möjligt. När du har börjat använda DNS-hanteraren eller kommandoradsverktyget för att hantera de här filerna rekommenderas du inte att redigera dem manuellt.

 • Du kan endast administrera DNS-zoner som är integrerade med AD DS med DNS-hanteraren eller kommandoradsverktyget dnscmd. Du kan inte administrera de här zonerna med ett textredigeringsprogram.

 • Om du avinstallerar en DNS-server som är värd för AD DS-integrerade zoner sparas eller tas de här zonerna bort baserat på lagringstyp. För alla lagringstyper sparas zondata på andra domänkontrollanter eller DNS-servrar. Zondata tas inte bort såvida inte DNS-servern som du avinstallerar är den sista DNS-servern som är värd för den zonen.

 • Om du avinstallerar en DNS-server som är värd för DNS-standardzoner finns zonfilerna kvar i katalogen %systemroot%\system32\Dns, men de blir inte inlästa igen om DNS-servern installeras igen. När du skapar en ny zon med samma namn som en gammal zon ersätts den gamla zonfilen med den nya zonfilen.

 • När DNS-servrar skriver start- och zondata för DNS-servern till textfiler används BIND-filformatet (Berkeley Internet Name Domain) som känns igen av äldre BIND 4-servrar, men inte det senare BIND 8-formatet.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: