Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Installera en DNS-server

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

När du installerar en DNS-server ska du även lägga till DNS-serverrollen på en befintlig Windows Server 2008-server. Du kan också installera DNS-serverrollen när du installerar Active Directory Domain Services-rollen (AD DS). Det här är den rekommenderade metoden för att installera DNS-serverrollen om du vill integrera DNS-domännamnområdet med AD DS-domännamnområdet.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här installerar du en DNS-server:
 1. Öppna Serverhanteraren. Öppna Serverhanteraren genom att klicka på Start och sedan på Serverhanteraren.

 2. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning i resultatfönstret.

 3. Om sidan Innan du börjar visas i guiden Lägg till roller klickar du på Nästa.

 4. Klicka på DNS-server i listan Roller och klicka sedan på Nästa.

 5. Läs informationen på sidan DNS-server och klicka sedan på Nästa.

 6. Kontrollera att DNS-serverrollen kommer att installeras på sidan Bekräfta installationsalternativen och klicka sedan på Installera.

Ytterligare hänsyn

 • Vi rekommenderar att du konfigurerar datorn med en statisk IP-adress. Om DNS-servern konfigureras med DHCP-tilldelade dynamiska adresser kommer DNS-klienterna som är konfigurerade att använda DNS-serverns tidigare IP-adress inte att kunna matcha den tidigare IP-adressen och hitta DNS-servern, när DHCP-servern tilldelar en ny IP-adress till DNS-servern.

 • När du har installerat en DNS-server kan du bestämma hur du vill administrera den och dess zoner. Du kan använda ett textredigeringsprogram när du vill ändra i start- och zonfiler för servern, men den här metoden rekommenderas inte. Med DNS-hanteraren och DNS-kommandoradsverktyget dnscmd förenklas underhållet av de här filerna och de ska användas när det är möjligt. När du har börjat använda DNS-hanteraren eller kommandoradsverktyget för att hantera de här filerna rekommenderas du inte att redigera dem manuellt.

 • Du kan endast administrera DNS-zoner som är integrerade med AD DS med DNS-hanteraren eller kommandoradsverktyget dnscmd. Du kan inte administrera de här zonerna med ett textredigeringsprogram.

 • Om du avinstallerar en DNS-server som är värd för AD DS-integrerade zoner sparas eller tas de här zonerna bort baserat på lagringstyp. För alla lagringstyper sparas zondata på andra domänkontrollanter eller DNS-servrar. Zondata tas inte bort såvida inte DNS-servern som du avinstallerar är den sista DNS-servern som är värd för den zonen.

 • Om du avinstallerar en DNS-server som är värd för DNS-standardzoner finns zonfilerna kvar i katalogen %systemroot%\system32\Dns, men de blir inte inlästa igen om DNS-servern installeras igen. När du skapar en ny zon med samma namn som en gammal zon ersätts den gamla zonfilen med den nya zonfilen.

 • När DNS-servrar skriver start- och zondata för DNS-servern till textfiler används BIND-filformatet (Berkeley Internet Name Domain) som känns igen av äldre BIND 4-servrar, men inte det senare BIND 8-formatet.

Ytterligare referenser

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft