Uppdatera eller ändra en drivrutin

Gäller för: Windows 7, Windows Server 2008 R2

I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill uppdatera eller ändra den drivrutin som används för en enhet.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Uppdatera eller ändra en enhets drivrutin
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Dubbelklicka på den typ av enhet som du vill uppdatera eller ändra.

  3. Högerklicka på den aktuella enheten och välj Uppdatera drivrutin.

  4. Följ anvisningarna i guiden Uppdatera drivrutiner.

Ytterligare hänsyn
Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: