Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Migrera inställningar till ett kluster med växling vid fel när du kör Windows Server 2008 R2

Gäller för: Windows Server 2008 R2

Följande avsnitt innehåller information om hur du migrerar inställningar till ett kluster med växling vid fel när du kör Windows Server 2008 R2:

Ytterligare referenser

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft