Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Omdirigering av enheter med Microsoft Point of Service för .NET

Uppdaterad: januari 2008

Gäller för: Windows Server 2008

I Windows Server 2008 kan du även omdirigera enheter som använder Microsoft Point of Service (POS) för .NET 1,11.

ImportantImportant
Omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET stöds endast om terminalservern kör en x86-baserad version av Windows Server 2008.

Du kan hämta Microsoft POS för .NET 1.11 från Microsoft Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66169). Sidan kan vara på engelska.

Konfigurera en terminalserver

Så här implementerar du Microsoft POS för .NET 1.11 på terminalservern
 1. Installera Microsoft POS för .NET 1.11.

 2. Installera .NET-tjänstobjekten eller XML-konfigurationsfilerna för enheten med Microsoft POS för .NET. Enhetstjänstobjekten eller XML-konfigurationsfilerna tillhandahålls vanligen av enhetsleverantören och har skapats för att fungera med POS för .NET med hjälp av Microsoft POS för .NET 1.11 SDK (Software Development Kit). Du kan installera enhetstjänstobjekten eller XML-konfigurationsfilerna via det standardinstallationsprogram som medföljer enheten. Installationsinstruktionerna för den specifika enhet som du använder finns i enhetens handbok.

 3. När du har installerat enhetstjänstobjekten eller XML-konfigurationsfilerna för alla enheter med Microsoft POS för .NET som du har stöd för på terminalservern, måste du stoppa och starta om tjänsten Terminal Services UserMode Port Redirector. Du startar om tjänsten Terminal Services UserMode Port Redirector på följande sätt:

  1. Öppna snapin-modulen Tjänster. Det gör du genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Tjänster.

  2. Högerklicka på Terminal Services UserMode Port Redirector i kolumnen Namn i dialogrutan Tjänster och klicka sedan på Starta om.

noteNote
Starta om tjänsten Terminal Services UserMode Port Redirector först efter att du har installerat enhetstjänstobjekten eller XML-konfigurationsfilerna för alla enheter med Microsoft POS för .NET som du har stöd för på terminalservern. Om du senare installerar ett nytt enhetstjänstobjekt eller en ny XML-konfigurationsfil på terminalservern för en enhet med Microsoft POS för .NET, måste du starta om tjänsten Terminal Services UserMode Port Redirector igen.

Konfigurera en Remote Desktop Protocol-fil

Enheter med Microsoft POS för .NET visas som standard inte i listan under Lokala enheter och resurser på fliken Lokala resurser i Anslutning till fjärrskrivbord. Om du vill aktivera omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET måste du därför redigera den Remote Desktop Protocol-fil (.rdp) som du använder för att ansluta till terminalservern.

Så här aktiverar du omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET i en RDP-fil
 • Öppna RDP-filen i en textredigerare. Lägg till eller ändra följande inställning:

  redirectposdevices:i:< värde >

  • Om <värde> = 0 är omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET inaktiverat.

  • Om <värde> = 1 är omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET aktiverat.

Mer information om inställningar i RDP-filer finns i artikel 885187 i Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66168). Sidan kan vara på engelska.

noteNote
RDP-filen som skapas i guiden RemoteApp aktiverar automatiskt omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET. Mer information om TS RemoteApp finns i Steg-för-steg-handboken för TS RemoteApp (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84895). Sidan kan vara på engelska.

Använda omdirigerade enheter med Microsoft POS för .NET

När du har implementerat Microsoft POS för .NET 1.11 på terminalservern och aktiverat omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET i RDP-filen, kopplar du in enheten med Microsoft POS för .NET och ansluter sedan till fjärrdatorn med hjälp av den ändrade RDP-filen. När du har anslutit till fjärrdatorn bör du se hur den enhet med Microsoft POS för .NET som har dirigerats om installeras automatiskt på fjärrdatorn. Plug and Play-meddelanden visas i Aktivitetsfältet på fjärrdatorn.

När den omdirigerade enheten med Microsoft POS för .NET har installerats på fjärrdatorn kan alla program med Microsoft POS för .NET på terminalservern komma åt enheten med Microsoft POS för .NET som om den var tillgänglig lokalt. Det finns ett exempelprogram i POS för .NET 1.11 SDK som du kan använda för att testa om det går att komma åt den omdirigerade enheten med Microsoft POS för .NET och om den fungerar. Exempelprogrammet kallas ccltestapp.exe och finns i mappen \SDK\Samples\Sample Application i den mapp där du installerade POS för .NET.

Du kan styra omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET med hjälp av någon av följande grupprincipinställningar:

 • Tillåt inte stöd för omdirigering av Plug and Play-enhet i Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Terminal Services\Terminal Server\Omdirigering av enhet och resurs

 • Principinställningarna i Datorkonfiguration\Administrativa mallar\System\Enhetsinstallation\Begränsningar vid enhetsinstallation

Du kan också styra omdirigering av enheter med Microsoft POS för .NET på fliken Klientinställningar i verktyget Terminal Services Configuration (tsconfig.msc) genom att använda kryssrutan Plug and Play-enheter som stöds.

Ytterligare referenser

Mer information om andra nya funktioner i Terminal Services finns i Nyheter i Terminal Services i Windows Server 2008.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft