Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Omdirigering av Plug and Play-enheter för mediespelare och digitalkameror

Uppdaterad: januari 2008

Gäller för: Windows Server 2008

I Windows Server 2008 har omdirigering förbättrats och utökats. Du kan nu dirigera om Windows Portable Devices, speciellt mediespelare baserade på Media Transfer Protocol (MTP) och digitala kameror baserade på Picture Transfer Protocol (PTP).

Dirigera om Plug and Play-enheter
 1. Öppen Anslutning till fjärrskrivbord. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord med Windows Vista genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan klicka på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. I dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord klickar du på Alternativ.

 3. Klicka på Mer på fliken Lokala resurser.

 4. Visa Plug and Play-enheter som stöds under Lokala enheter och resurser.

  Inkopplade Plug and Play-enheter som har stöd för omdirigering visas i den här listan. Om den enhet du har kopplat in inte visas i listan har den för tillfället inte stöd för omdirigering. Kontrollera i enhetens handbok om den har stöd för MTP eller PTP.

 5. Välj den enhet som du vill dirigera om genom att markera kryssrutan bredvid enhetens namn.

 6. Du kan också dirigera om enheter som inte har kopplats in ännu men kommer att kopplas in senare när en session med en fjärrdator är aktiv. Om du vill göra Plug and Play-enheter som du ska koppla in senare tillgängliga för omdirigering markerar du kryssrutan Enheter som jag kopplar in senare.

  noteNote
  Du kan också dirigera om enheter som kommer att anslutas när en session med en fjärrdator är aktiv. Om du vill göra en enhet som du ska ansluta till senare tillgänglig för omdirigering visar du Enheter och markerar sedan kryssrutan Enheter som jag ansluter till senare.

 7. Klicka på OK och fortsätt sedan med att ansluta till fjärrdatorn.

noteNote
RDP-filen (Remote Desktop Protocol) som skapas i guiden RemoteApp aktiverar automatiskt omdirigering av Plug and Play-enheter. Mer information om TS RemoteApp finns i Steg-för-steg-handboken för TS RemoteApp (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84895). Sidan kan vara på engelska.

När sessionen på fjärrdatorn startas bör du se hur den Plug and Play-enhet som har dirigerats om installeras automatiskt på fjärrdatorn. Plug and Play-meddelanden visas i Aktivitetsfältet på fjärrdatorn.

Om du har markerat kryssrutan Enheter som jag kopplar in senare i Anslutning till fjärrskrivbord bör du se hur Plug and Play-enheten installeras på fjärrdatorn när du kopplar in Plug and Play-enheten i den lokala datorn samtidigt som sessionen till fjärrdatorn är aktiv.

När den omdirigerade Plug and Play-enheten har installerats på fjärrdatorn går den att använda i sessionen med fjärrdatorn. Om du exempelvis dirigerar om en Windows Portable Device, till exempel en digitalkamera, går det att komma åt enheten direkt från ett program som guiden Skanner och kamera på fjärrdatorn.

noteNote
Omdirigering av Plug and Play-enheter stöds inte via överlappande terminalserveranslutningar. Om du till exempel har en Plug and Play-enhet kopplad till den lokala klientdatorn, kan du dirigera om och använda den Plug and Play-enheten när du ansluter till en terminalserver (Server1, exempelvis). Om du sedan ansluter till en annan terminalserver (Server2, exempelvis) från fjärrsessionen på Server1, kan du inte dirigera om och använda Plug and Play-enheten i fjärrsessionen med Server2.

Du kan styra omdirigering av Plug and Play-enheter med hjälp av någon av följande grupprincipinställningar:

 • Tillåt inte stöd för omdirigering av Plug and Play-enhet i Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Terminal Services\Terminal Server\Omdirigering av enhet och resurs

 • Principinställningarna i Datorkonfiguration\Administrativa mallar\System\Enhetsinstallation\Begränsningar vid enhetsinstallation

Du kan också styra omdirigering av Plug and Play-enheter på fliken Klientinställningar i verktyget Terminal Services Configuration (tsconfig.msc) genom att använda kryssrutan Plug and Play-enheter som stöds.

Ytterligare referenser

Mer information om andra nya funktioner i Terminal Services finns i Nyheter i Terminal Services i Windows Server 2008.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft