Några förslag? Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Importera en anpassad vy

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Anpassade vyer kan exporteras som XML-filer med ett XML-filnamnstillägg. De resulterande XML-filerna kan importeras med Loggboken. På det här sättet kan anpassade vyer delas mellan användare och datorer.

Importera en anpassad vy
 1. Starta Loggboken.

 2. Klicka på Importera anpassad vyÅtgärd-menyn.

 3. Gå till platsen där den exporterade vyn finns, klicka på motsvarande .xml-fil och klicka sedan på Öppna.

 4. Ange ett namn för den importerade anpassade vyn i Namn i dialogrutan Importera anpassad vyfil.

 5. Ange en beskrivning för den anpassade vyn i Beskrivning.

 6. Markera mappen där du vill spara den anpassade vyn.

  noteNote
  Det går att spara anpassade vyer i mappen Anpassade vyer eller i en undermapp till Anpassade vyer. Du kan skapa nya undermappar i mappen Anpassade vyer genom att markera den och klicka på Ny mapp.

 7. Om du vill att den anpassade vyn ska vara tillgänglig för alla som använder datorn, markerar du kryssrutan Alla användare och klickar på OK. Om du vill att den anpassade vyn bara ska vara tillgänglig för de som är inloggade med det aktuella kontot, avmarkerar du kryssrutan Alla användare och klickar på OK.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft