Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Händelseinformation online

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Loggade händelser innehåller en URL-länk (Uniform Resource Locator) till en Microsoft-webbplats eller en webbplats som du själv anger. När du visar en händelse kan du klicka på Onlinehjälp för händelseloggen, vilket skickar en begäran i form av en fråga för att få ytterligare information om händelsen. Uppgifterna som skickas till Microsoft begränsas till de data som krävs för att hämta mer information om händelsen. Mer information finns i sekretesspolicyn online.

Om du vill ange den URL som associeras med länken Onlinehjälp för händelseloggen för att hänvisa till en annan webbplats än Microsoft-webbplatsen, kan du antingen definiera URL i registret eller så kan du ange URL i ett instrumentationsmanifest för en utgivare. Om du anger URL i registret kommer den länk som du användare att vara densamma för alla händelser som publiceras på datorn där registret finns. En URL som anges i registret åsidosätter alla URL som anges i instrumentationsmanifest för utgivare.

När du klickar på Onlinehjälp för händelseloggen inkluderas följande parametrar med URL och skickas till webbplatsen:

 

Parameter Beskrivning

Produktnamn

Namnet på den produkt som är associerad med händelsens utgivare.

Produktversion

Versionen av den produkt som anges i parametern Produktnamn.

Händelse-ID

Det identifieringsnummer som tilldelades händelsen.

Händelsekälla

Namnet på den logg där händelsen publicerades.

Språkvariant-ID

Identifieringsnumret för språkvarianten för den dator där händelsen har sitt ursprung.

Ange URL i registret

Du kan ändra både den URL som associeras med Onlinehjälp för händelseloggen och vilket program som används för att visa resultaten som returneras från den webbplats som anges i URL. Konfigurationsinställningarna lagras i registret under registernyckeln HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EventViewer\.

I följande lista beskrivs registerposterna som visas under nyckeln och hur du kan ändra hur onlinehjälpen för händelseloggen fungerar med hjälp av dem.

 

Registerpost Beskrivning

MicrosoftRedirectionProgram

Anger det program som används för att visa den information som returneras från den webbplats som associeras med länken Onlinehjälp för händelseloggen.

MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters

Anger de parametrar som skickas till programmet som anges i posten MicrosoftRedirectionProgram.

MicrosoftRedirectionURL

Anger den URL som associeras med länken Onlinehjälp för händelseloggen. Standardvärdet för posten är: http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Ange URL i ett instrumentationsmanifest

Du kan definiera URL för Onlinehjälp för händelseloggen i ett instrumentationsmanifest. Innan du kan ange URL i ett instrumentationsmanifest måste du lägga till attributet helpLink i leverantörselementet. Följande exempel visar ett helpLink-attribut som definierats för en leverantör.

<provider name="Microsoft-Windows-EventLogSamplePublisher"
guid="{1db28f2e-8f80-4027-8c5a-a11f7f10f62d}"
symbol="MICROSOFT_SAMPLE_PUBLISHER"
resourceFileName="C:\temp\Publisher.exe"
messageFileName="C:\temp\Publisher.exe"
helpLink="http://www.contoso.com">

Mer information om instrumentationsmanifest finns i Instrumentationsmanifest för utgivare av händelser.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft